Home Page

Icon   LITERATUUR EN PUBLICATIES
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Adema, M & Kalverboer, A.F.
Nederlandstalige pestinterventieprogramma's. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 36, 447-458 (1997).

Allport, G.W.
ABC's of Scapegoating. Chicago: Central Y.M.C.A.-College, 8-ste herziene druk (1978).

Asher, S.R. & Wheeler, V.A.
Children's loneliness: A comparison of rejected and neglected peer status. Journal of Consulting and
Clinical Psychology, 53, 500-505 (1985).


Boivin, M. & Begin, G.
Peer status and self-perception among early elementary schoolchildren. Child Development, 60, 591-596
(1989).


Cillessen, A.H.N. & Brink, P.W.M. ten
Vaststelling van relaties met leeftijdgenoten. Pedagogische StudiŽn, 68, 1-14 (1991)

Coie, J.D. Finn, M. & Krehbiel, G.
Controversial children: Peer assessment evidence for status category distinctiveness. Paper presented at
the annual meeting of the American Psychological Association, Toronto (1984).


Jansen, I.I. & Aken, M.A.G. van
Depressieve gedragskenmerken bij onpopulaire kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 30, 123-136
(1991).


Junger-Tass, J.
Jeugd en gezin, preventie vanuit een justitiŽel perspectief. Den Haag: Ministerie van Justitie (1996).

Junger-Tass, J.
Jeugd en gezin II, naar een effectief preventiebeleid. Den Haag: Ministerie van Justitie (1997).

Meer, B. van der
De sociogrammethode, de mate van geliefdheid van leerlingen. Utrecht: Algemeen Pedagogisch
Studiecentrum (1988).


Meer, B. van der
Machtsmisbruik op school. Schiedam: Segers (1993)

Meer, B. van der
Brochure, behorend bij de landelijke actie tegen pesten, geÔnitieerd door de landelijke organisaties voor
ouders in het onderwijs. Den Haag: LOBO; Den Haag: NKO; Driebergen: Ouders en Coo; Almere: VOO 1994)


Meer, B. van der
Pesten op school, lessuggesties voor leerkrachten. Assen: Van Gorcum (1997)

Olweus, D.
Bully/victim problems among schoolchildren in Scandinavia. In: J.P. Myklebust, R. Ommundsen (eds.)
Psykologprofesjonen mot ar 2000. Oslo: Universitetsforlaget (1987).


Parker, J.G. & Asher, S.R.
Peer relations and later personal adjustment: Are low-accepted children at risk? Psychological Bulletin,
102, 357-389.


Ploeg, J.D. van der
Interactie en rejectie in de groep. In: J. de Wit, H. Bolle & J.M. van Meel (red.), Psychologen over het kind, 5.
Groningen: Wolters-Noordhoff (1979).


Smits, J.A.E. & Vorst, H.C.M.
Schoolvragenlijst voor basis- en voortgezet onderwijs. Lisse: Swets en Zeitlinger (1990).

Timmermans, G.P.J.
De zondebok in het onderwijs. Tilburg: Katholieke Leergangen. Scriptie in het kader van de Opleiding
Pedagogiek MO-B (1989)


Vosk, B. Forehand, R. Parker, J.B. & Richard, K.
A multimethod comparison of popular and unpopular children. Developmental Psychology, 18, 571-575 (1982).

Wit, C.A.M. de
Depressieve kinderen: onstaansproces, symptomatologie en behandeling van depressie bij kinderen.
Amersfoort: Acco (1987).


IJzendoorn, H.W. van & Cillessen, A.H.N.
Relaties met leeftijdgenoten over verloop van tijd. Pedagogische StudiŽn, 68, 56-67 (1991).


Voor meer informatie over zijn boeken en publicaties, kunt u Drs. B. van der Meer bereiken op het
volgende e-mail adres b.vandermeer@aps.nl


Terug