Home Page

Icon   KPMG ADVISEERT BIJ SEKSUELE INTIMIDATIE EN PESTEN
      OP HET WERK

Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

KPMG gaat adviseren met betrekking tot de verbetering van omgangsvormen op het werk. Hiertoe is binnen KPMG Ethics & Integrity Consulting de adviesgroep Omgangsvormen & Integriteit opgericht. Naast aandacht voor omgangsvormen als seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie, wordt geadviseerd bij andere vormen van normvervaging zoals stelen van de baas, fraude en lekken van informatie.

Volgens J. ten Wolde van KPMG besteden organisaties in toenemende mate aandacht aan omgangsvormen. "Ze moeten wel want ongewenste omgangsvormen hebben een niet te onderschatten impact op het functioneren van de medewerkers, leidend tot een verhoging van het ziekteverzuim, imago-verlies en een slechte naam op de arbeidsmarkt."

Verbetering van omgangsvormen in brede zin staat centraal bij de advisering van de KPMG adviesgroep Omgangsvormen & Integriteit. Ten Wolde: "Veel organisaties denken te kunnen volstaan met het nemen van een aantal structuurmaatregelen zoals een klachtenprocedure en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. De cultuuraspecten van de organisatie zijn echter minstens zo belangrijk. Veel problemen ontstaan omdat men ongewenst gedrag van collegas niet durft aan te kaarten en leidinggevenden signalen niet adequaat oppakken."

"De toenemende krapte op de arbeidsmarkt zal werkgevers er toe dwingen een werkklimaat te realiseren waarin mensen zich veilig voelen. Een incident kan reden zijn voor werknemers om een andere werkgever te kiezen. Als men daarnaast denkt aan het steeds diverser wordende aanbod op de arbeidsmarkt - meer vrouwen, meer allochtonen - is dat een reden te meer aandacht te besteden aan de omgangsvormen op de werkvloer."

Zeer opmerkelijk is dat door het management problemen op het gebied van omgangsvormen veelal worden ontkend. "Bij ons gebeuren dat soort dingen niet" zo wordt gesteld. Uit onderzoek komt echter een heel ander beeld naar voren: één op drie vrouwen geeft aan last te hebben van intimidatie, 15% van de mannen heeft daar last van, 3% wordt gepest op het werk. Ten Wolde: "Leidinggevenden onderschatten het personeelsprobleem en zijn zich niet bewust van de economische consequenties. Met een simpel onderzoek kan het management de risicos inventariseren."

Bron: Nieuwsbank


Terug