Home Page

Icon   WAAROM DEZE SITE?
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Wat is het doel van deze website?

Het doel van de Hulpsite voor Slachtoffers van Pesten, is tweeledig:
 1. Het verstrekken van informatie en verlenen van hulp aan slachtoffers van pesten;
 2. Een bijdrage te leveren tot het uitbannen van pesten uit de samenleving.
Pesten is een universeel probleem en komt in vele vormen voor. Deze site richt zich voorlopig uitsluitend op het helpen bestrijden van pesten op school, waarbij wij ons beperken tot het Nederlandse taalgebied: voornamelijk Nederland en Vlaanderen.

Hoe willen we dit doel bereiken?

Hulp aan slachtoffers willen we geven door uitgebreide informatie te verstrekken. Zo proberen wij slachtoffers meer bewust te maken van hun probleem, alsmede eventuele mogelijkheden aan de hand te doen om zich te bevrijden van de pester(s). Als persoonlijke hulp gewenst wordt, zal door de medewerkers van deze site, voor zover dat in hun vermogen ligt, directe hulp worden verleend. Een bijdrage te leveren aan de bewustwording van belangstellenden door hen een ruim aanbod aan informatie aan te bieden. Door ons in principe op iedereen te richten, maar vooral op ouders en leerkrachten, bestuurders en studenten. Om via de informatie duidelijk te maken dat pesten niet alleen een diepgaandpersoonlijk probleem is, maar ook een groot maatschappelijk probleem dat nog steeds ernstig wordt onderschat en gebagatelliseerd. Door aan te geven dat het probleem niet onoplosbaar is, maar bij een serieuze aanpak wel degelijk is te bestrijden en wellicht afdoende uit te bannen.
Kortom, deze site probeert een antwoord te geven op de volgende vragen:
 • Wat houdt de pestproblematiek precies in?
 • Waarom is pesten zo'n ernstig probleem?
 • Welke oorzaken liggen er aan ten grondslag?
 • Wat zijn de gevolgen voor de slachtoffers en de maatschappij als geheel?
 • Welke mogelijke strategieŽn zijn er om pesten tegen te gaan?
 • Wat is de houding van de politiek ten opzichte de pestproblematiek?
 • Hoe kwam deze website tot stand?

  De Hulpsite voor Slachtoffers van Pesten kwam oorspronkelijk tot stand in het najaar van 1998. Een vader deed via een eigen pagina op het Internet zijn relaas over zijn zoon die hevig werd gepest op een school die niks tegen het pestprobleem wilde doen. Los hiervan wilde een ex-pestslachtoffer wel eens weten wat er zoal over pesten op het Internet te vinden was. Hij trof genoemde website aan en stuurde meteen een reactie. Hierop volde een intensieve correspondentie, waaruit het idee ontstond om een meer algemene website over de pestproblematiek op te zetten die hulp aan slachtoffers voorop zou stellen. Binnen enkele maanden werd er een site geopend bij een aanbieder van gratis webruimte en werden er de nodige teksten opgesteld. Ook werd contact gelegd met drs. Bob van der Meer, een toonaangevend en betrokken onderzoeker op het gebied van pesten, die bereid werd gevonden zijn medewerking te verlenen. Aanvankelijk werden we door technische storingen gedwongen de website enkele malen te verhuizen. In verband met de onophoudelijke technische problemen, het inmiddels behoorlijk gestegen bezoekersaantal, de vele bemoedigende reacties, de toenemende vraag om hulp en onze plannen om de site actief een grotere bekendheid te gaan geven, is in maart 1999 besloten de zaken op professionele wijze aan te pakken en een eigen Internet-domein te openen: www.pesten.net.


  Terug


  Laatst bijgewerkt d.d. 18-10-2020