Home Page

Icon   LITERATUUR EN PUBLICATIES
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Hieronder - in chronologische volgorde - een opsomming van alle producten die vanaf 1988 gemaakt zijn op het gebied van veiligheid en geweld in het gezin, op school en op het werk:

Meer, B. van der (1988)
De zondebok in de klas. Nijmegen: Berkhout, 4e druk; Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, 5e druk.

Meer, B. van der (1988)
De staafdiagrammethode. Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum.

Timmermans, G.P.J. (1989)
De zondebok in het onderwijs. Scriptie vervaardigt in het kader van de opleiding Pedagogiek MO-B. Sittard: Katholieke Leergangen.

Meer, B. van der, e.a. (1990)
Handleiding vertrouwensgroep kindermishandeling en seksueel misbruik. Schiedam: Segers.

Meer, B. van der (1991)
Het zondebokfenomeen op school. In: A. Collot d'Escury- Koenings, T. Engelen-Snaterse & L. Tijhuis (red.), Gelukkig op school? Emotionele stoornissen en het functioneren op school. Lisse: Swets en Zeitlinger, 2e druk, pp. 107-122.

Smit, H.N. & Y.L.M. van Terheijden (1992)
Pesten op school aangepakt: overzicht van onderwijsleermateriaal en achtergrondinformatie. Utrecht: Trimbos Instituut, 2e druk.

Mooij, T. (1992)
Pesten in het onderwijs. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen.

Meer, B. van der (1993)
Kinderen en pesten, wat volwassenen ervan moeten weten en eraan kunnen doen. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K; Uitgevers, 2e druk.

Meer, B. van der (1993)
Machtsmisbruik op school. Schiedam: Segers

Meer, B. van der (1993)
Een vijfsporenaanpak van het zondebokfenomeen op school. Nederlandse Vereniging voor Adolescenten, 11(3), pp. 20-29.

Meer, B. van der (1993)
Pabo-module Pesten, een vorm van machtsmisbruik. Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum.

Mooij, T. (1994)
Leerlinggeweld in het voortgezet onderwijs. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen.

Meer, B. van der (1994)
Brochure, behorend bij de landelijke actie tegen pesten en Uitgebracht door de landelijke organisaties van ouders in het onderwijs. Almere: VOO; Driebergen: Ouders en Coo; Den Haag: LOBO; Den Haag: NKO, 2e druk.

Mooij, T. (1995)
De Pesttest. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen. Almere: VOO; Den Haag: NKO; Den Haag: LOBO; Driebergen: Ouders en Coo.

Meer, B. van der (1995)
Attitudeverandering door middel van pestprojecten op school. In: A. Collot d'Escury-Koenigs, T. Engelen-Snaterse & E. Mackaay-Cramer (rd.), Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen: indicaties, effecten, knelpunten. Lisse: Swets en Zeitlinger, pp. 263-274.

Meer, B. van der (1995)
Een vertrouwensgroep op iedere school. Docentengids voortgezet onderwijs, 3, pp. 1-11.

Meer, B. van der (1995)
Pesten moet verboden worden. Inleiding gehouden voor het VOO- congres. In: Geweld op school, wat te doen. Almere: Vereniging voor Openbaar Onderwijs, nr. 33.

Meer, B. van der (1996)
Pesten bij kinderen, adviezen aan volwassenen. Driebergen: Ouders en Coo, 3e druk.

Meer, B. van der (1996)
Cursuswijzer, een overzicht van cursussen ter aanpak en preventie van cursussen ter aanpak en preventie van geweld op scholen en gemaakt in het kader van de campagne De Veilige School. Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum.

Kuil, J., L. Kuipers & A. Leurink (1997)
Sociaal emotionele ontwikkeling basis- en speciaal onderwijs. Enschede: SLO, NICL.

Kuil, J., L. Kuipers & A. Leurink (1997)
Sociaal emotionele ontwikkeling voortgezet (speciaal) Onderwijs. Enschede: SLO, NICL.

Meer, B. van der (1997)
Pesten op School, lessuggesties voor leerkrachten. Assen: Van Gorcum.

Meer, B. van der (1998)
Vragenlijst over pesten op het werk. Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum.

Kloekke, J., J. de Backer & B. van der Meer (1999)
Documentaire Pijn die pesten heet. Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum.

Backer, J. de, J. Kloekke & B. van der Meer (1999)
Ballet Pijn die pesten heet. Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum.

Meer, B. van der (1999)
Pesten op school, overzicht van artikelen, gepubliceerd in de periode 1988-1998. Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum.

Meer, B. van der (1999)
Pesten op school, overzicht van lees- en voorleesboeken. Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum.

Meer, B. van der (1999)
Signaleringsinstrument risico-leerlingen. Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum.

Meer, B. van der (1999)
Vragenlijst over geweld en veiligheid op school. Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum.

Meer, B. van der (1999)
School en geweld: oorzaken en aanpak. In voorbereiding.

Het bovenstaande is afkomstig uit het manuscript School en geweld: oorzaken en aanpak door Bob van der Meer, 1999 APS/Edukern, Utrecht


Vervolg