Home Page

Icon  WAT IS HET DOEL VAN DEZE WEBSITE?
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Wat is het doel van deze website?

Het doel van de Hulpsite voor Slachtoffers van Pesten is tweeledig:
  1. Het verstrekken van informatie en verlenen van hulp aan slachtoffers van pesten;
  2. Een bijdrage te leveren tot het uitbannen van pesten uit de samenleving.
Pesten is een universeel probleem en komt in vele vormen voor. Deze site richt zich voorlopig uitsluitend op het helpen bestrijden van pesten op school, waarbij wij ons beperken tot het Nederlandse taalgebied: voornamelijk Nederland en Vlaanderen.


Hoe willen we dit doel bereiken?

Hulp aan slachtoffers willen we geven door uitgebreide informatie te verstrekken. Zo proberen wij slachtoffers meer bewust te maken van hun probleem, alsmede eventuele mogelijkheden aan de hand te doen om zich te bevrijden van de pester(s). Als persoonlijke hulp gewenst wordt, zal door de medewerkers van deze site, voor zover dat in hun vermogen ligt, directe hulp worden verleend.

We willen een bijdrage leveren aan de bewustwording van belangstellenden door hen een ruim aanbod aan informatie aan te bieden. We richten ons in principe op iedereen, maar vooral op ouders en leerkrachten, bestuurders en studenten. Via deze informatie willen we duidelijk te maken dat pesten niet alleen een diepgaandpersoonlijk probleem is, maar ook een groot maatschappelijk probleem dat nog steeds ernstig wordt onderschat en gebagatelliseerd. We willen aangeven dat het probleem niet onoplosbaar is, maar bij een serieuze aanpak wel degelijk is te bestrijden en wellicht afdoende is uit te bannen.

Kortom, deze site probeert een antwoord te geven op de volgende vragen:
  • Wat houdt de pestproblematiek precies in?
  • Waarom is pesten zo'n ernstig probleem?
  • Welke oorzaken liggen er aan ten grondslag?
  • Wat zijn de gevolgen voor de slachtoffers en de maatschappij als geheel?
  • Welke mogelijke strategieŽn zijn er om pesten tegen te gaan?
  • Wat is de houding van de politiek ten opzichte de pestproblematiek?


Terug


Laatst bijgewerkt d.d. 17-12-2000