Home Page

Icon   HOE IS DEZE WEBSITE ONTSTAAN?
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

De Hulpsite voor Slachtoffers van Pesten kwam oorspronkelijk tot stand in het najaar van 1998.

Een vader deed via een eigen pagina op het Internet zijn relaas over zijn zoon die hevig werd gepest op een school die niks tegen het pestprobleem wilde doen. Los hiervan wilde een ex-pestslachtoffer wel eens weten wat er zoal over pesten op het Internet te vinden was. Hij trof de genoemde website aan en stuurde meteen een reactie. Hierop volgde een intensieve correspondentie, waaruit het idee ontstond om een meer algemene website over de pestproblematiek op te zetten die hulp aan slachtoffers voorop zou stellen.

Binnen enkele maanden werd er een site geopend bij een aanbieder van gratis webruimte en werden er de nodige teksten opgesteld. Ook werd contact gelegd met drs. Bob van der Meer, een toonaangevend en betrokken onderzoeker op het gebied van pesten, die bereid werd gevonden zijn medewerking te verlenen.

Aanvankelijk werden we door technische storingen gedwongen de website enkele malen te verhuizen. In verband met de onophoudelijke technische problemen, het inmiddels behoorlijk gestegen bezoekersaantal, de vele bemoedigende reacties, de toenemende vraag om hulp en onze plannen om de site actief een grotere bekendheid te gaan geven, is in maart 1999 besloten de zaken op professionele wijze aan te pakken en een eigen Internet-domein te openen: www.pesten.netTerug

Laatst bijgewerkt d.d. 17-12-2000