Home Page

Icon    ERVARINGEN VAN PESTSLACHTOFFERS
Icon    E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Niemand wilde zich naast mij hebben
Een vrouw vertelt over haar lijdensweg die ze op verschillende scholen heeft meegemaakt. Als meisje van vier en een half jaar oud begon begint het nadat ze verhuisd is en naar een nieuwe kleuterschool toeging. Ook op de lagere school gaat het mis, zelfs als ze door weer een verhuizing een nieuwe start kan maken. Haar ergste ervaring maakt ze mee aan het begin van de middelbare school tijdens een werkweek. Een vriend, aardige mensen, psychologen: ze kunnen haar niet de steun bieden die ze nodig heeft. Ze is als de dood om de rest van haar leven alleen te blijven. Maar op een avond gaat ze uit en komt ze iemand tegen...

Een, eenzaam benauwd gevoel
Een jongen wordt een jaar lang elke dag door bijna iedereen van 3 Mavo "gepest voor homo". Zijn gevoel van eigenwaarde wordt de grond ingeboord en hij raakt in een zware depressie. Hij wil een einde aan zijn leven maken. Toch besluit hij hulp te gaan zoeken. Maar één keer in de week praten met een psycholoog van het Riagg helpt bijna niet. Ondanks dat hij hier verschrikkelijk tegenop zit, gaat hij uiteindelijk naar een kliniek: 't Gooseveld. Hier heeft hij toch wel wat aan. Hij heeft nog wel depressieve buien, maar is niet meer de hele tijd depressief. Medicijnen werken voor hem niet echt, maar aan sommige trainingen heeft hij wel het nodige. Ook richt hij zich nu meer op het maken van vrienden en leuke dingen doen, maar hij twijfelt nog behoorlijk over zijn toekomst.

Nog steeds gebukt onder onzekerheid
Een alleenstaande man van 36 jaar kijkt terug op het leven dat hij tot nu toe heeft gehad. Op zijn vijftiende jaar is hij door de voortdurende pesterijen geestelijk zo gesloopt dat hij in een psychotherapeutisch centrum wordt opgenomen. Maar ook daar wordt hij niet met rust gelaten en ook niet geholpen. Hij vlucht na twee jaar weg uit deze situatie. Hij denkt vrij te zijn, want niet meer leerplichtig, maar loopt in zijn buurt al gauw de grootste pester van zijn voormalige school tegen het lijf. Zijn leven wordt opnieuw een hel. Op zijn negentiende besluit hij om zijn middelbare schoolopleiding toch maar af te maken. In de rust die daarop volgt komt hij tot zichzelf, maar ook tot het besef dat hij heel veel gemist heeft en dat er heel veel aan zijn leven ontbreekt.

Onder het juk van de spot
Een jongen van dertien jaar oud belandt na zijn brugklasjaar in een klas waar vier jongens hem het leven zuur maken. De pesterijen houden twee jaar aan. Pas na zijn middelbare schooltijd komt hij tot het besef wat hem eigenlijk allemaal overkomen is. Hij gaat aan het werk om zich te bevrijden van het lijden dat door die pesterijen veroorzaakt is.

Vecht voor jezelf
Vaak als ik naar school moest was ik bang voor wat me die dag te wachten stond. Het waren eigenlijk allemaal zulke kinderachtige dingen. Nageroepen worden als je net voorbij gelopen bent en zo. Niet iets om moeilijk over te doen. Maar steeds meer mensen begonnen eraan mee te doen, leek wel. Lokte ik het door mijn houding misschien uit? Straalde ik niet voldoende zelfvertrouwen uit? Of was ik gewoon slachtoffer van de pikorde in mijn omgeving? Ik probeerde me voor te houden dat het eigenlijk allemaal niets voorstelde. Het was pure uitsloverij, waar ik boven stond. En Jaap? Die jongen, daar prikte je zo doorheen! Maar lekker voelde ik me er niet bij. Ik moest me er een keer steviger tegen verzetten, dat vond ik wel. Je kunt tenslotte niet altijd over je laten lopen. Maar ja, vechten en geweld, dat was ook niet de oplossing. Toch moest ik iets doen. Het zou moeilijk zijn, maar dit was zo ook niet lang meer vol te houden. Ik besloot om binnenkort eens duidelijk te laten zien dat dit niet zo door kon gaan. De emmer was tot aan de rand toe gevuld en het kleinste druppeltje zou hem kunnen doen overlopen.

Slachtoffer van de "pech gehad"-maatschappij
Mark (pseudoniem) vertelt dat door gepest te zijn op school zijn tiener- maar ook studentenjaren volledig vergald zijn. Hij rekent dit vooral zijn rector aan. Mark staat op het standpunt dat deze rector beroepshalve wist van de de ernst van de gevolgen van pesten, en dus medeverantwoordelijk is door niet in te grijpen. Via het Nederlandse recht kan Marc echter niks uitrichten. Hij kan zich hier niet bij neerleggen. De pijn van het verlies van zijn jeugdjaren kan hij niet achter zich laten en hij richt zich met zijn woede en een schadeclaim op de rector. Mark wordt door de rechter veroordeeld voor "vernieling en bedreiging". Mark vraagt zich nu af of er meer mensen zijn die op zo'n manier slachtoffer zijn geworden van de "pech gehad"-maatschappij.

Die leugens over mij waren het ergst van alles
Een Zweedse vrouw vertelt hoe het pesten op haar zesde jaar begon met als aanleiding haar bijziendheid. Haar klasgenoten ontdekken hoe gevoelig ze is en maken hier genadeloos misbruik van. Maar rond haar twaalfde jaar breekt de hel pas goed los: na de gymlessen doen ze haar van alles aan en ze gaat gebukt onder de leugens die over haar worden verspreid. De darmzweer die op een gegeven moment bij haar wordt geconstateerd is volgens de dokters op z'n minst voor een deel te wijten aan de pesterijen die ze voortdurend moet ondergaan. Op een nieuwe school gaat het na een tijdje opnieuw fout. Pas als ze naar het atheneum doorstroomt en ze vervolgens naar de universiteit kan, wordt ze met rust gelaten. Maar eenzaam is ze wel. Uiteindelijk is het de kracht die ze uit muziek put en de steun van haar moeder die haar overal doorheen slepen.
You're Not Alone (Zweden)  English Language

Ik zag huizenhoog op tegen de pauzes
Met tranen in de ogen leest een vrouw de verhalen van de pestslachtoffers op deze website. Zelf werd ze ruim drie jaar gepest, voornamelijk op de middelbare school, maar zelfs ook tijdens een jongerenreis van een kerkgenootschap. Vanaf haar zestiende vond er echter een omslag plaats in haar leven en kreeg ze vat op de problemen. Nu wil ze graag haar ervaringen over pesten delen met anderen delen, juist omdat er voor haar ook positieve kanten aanzitten.

Geestelijk hebben ze me kapotgemaakt
Een meisje wordt al vanaf de basisschool gepest doordat één klasgenote voor wie ze doodsbang is, de andere meisjes tegen haar opzet. Het begon met negeren en niet met spelletjes mee mogen doen, later wordt ze meer en meer bedreigd. Ook als zij en haar belaagster in aparte klassen worden gezet gaat de ellende gewoon door in de pauzes, tijdens zwemles en buiten schooltijd. De school doet er niets aan; neemt het gewoon helemaal niet serieus. En haar moeder wil ze er niet mee lastig vallen. Wel dient ze, niet helemaal zonder resultaat, een klacht in bij de politie. Haar boodschap ondanks alles: laat het niet op je kop zitten, scheld terug en verander van school, hoeveel moeite dit ook kost.
Je komt er bovenop!


Terug


Laatst bijgewerkt d.d. 07-08-2000


De ervaringen van pestslachtoffers op deze website zijn ofwel direct door de betrokkene, danwel indirect via betrouwbare medewerkers aan ons verstrekt, maar altijd pas na toestemming van de betrokkene zelf gepubliceerd. De medewerkers van www.pesten.net aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuiste weergave van zaken door de betrokkenen.