Home Page

Icon   TREITEREN DAGELIJKSE PRAKTIJK OP SCHOLEN EINDHOVEN
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

EINDHOVEN - 'Dadelijk ga je tandjes spugen', 'Straks vat ik je', 'HÚ mongool, wat ben je toch een schijtlaars'. Opmerkingen die volgens vier leerlingen van de Mavo Aloysius in Eindhoven regelmatig te horen zijn. Niet alleen door meisjes, maar ook door jongens. "Jongens dreigen vaak en slaan; meisjes krabben en duwen meer", zegt de 14-jarige Yassamine van Pelt, een brugklasser.

Het ministerie van Justitie meldde deze week dat het in actie komt tegen pestkoppen op basis- en middelbare scholen. Een gesprek met enkele leerlingen van het Aloysius wijst uit dat pesten dagelijks voorkomt. "Je bent een watje als je niet treitert. Pesters zijn vaak stoer en ruig", zegt Maarten van Riet (13). Paul Peters, adjunct-directeur en Peter Lenting, co÷rdinator van de brugklas, zijn verbaasd dat pesten zo frequent voorkomt. "Omdat onze school vrij klein is, kunnen we makkelijk en snel problemen aanpakken. Bovendien surveilleren twee leraren iedere pauze op het schoolplein", zegt Peters.

Overdreven Beide docenten kunnen zich niet vinden in de uitlating van drs. M. Mutsaers van de directie Criminaliteitspreventie van het ministerie van Justitie, dat pesten beschouwd kan worden als een voorloper van geweld. "Ik vind dat erg overdreven; het geldt in ieder geval niet voor onze leerlingen", zegt Peters. Wel zijn zij het met haar eens dat pesten vooral een vorm is van het niet accepteren van elkaar. "Tijdens mentor-uren en studieles besteden wij veel aandacht aan het respecteren van anderen. We maken duidelijk dat ongeacht hun cultuurverschillen de leerlingen allemaal deel uitmaken van deze mavo", aldus Lenting. "Op die manier proberen wij de onderlinge acceptatie te verbeteren en het pesten te voorkomen."

Klasseleraren Lenting vertelt verder dat klasseleraren als eerste het probleem van pesten moeten signaleren. "Meestal gaat een leerling naar een mentor, die vervolgens overlegt met andere mentoren. Na dat overleg wordt er zo onopvallend mogelijk geobserveerd. Ook het kringgesprek met ouders is erg belangrijk. Zo komen we tot een oplossing." Volgens de co÷rdinator is er tot nu toe niet doorverwezen naar een instantie. Zo heeft de school vorig jaar een soortgelijk probleem intern opgelost. Een nieuwe leerling werd niet geaccepteerd in de groep. Na drie maanden intensief overleg met ouders en leerlingen is hij uiteindelijk in de groep opgenomen. "We hebben er wel aan gedacht de jongen naar een andere school te sturen, maar dat hebben we uitgesteld", aldus Peters.

Twee jaar geleden werd een workshop 'Pesten op school' op het Aloysius gehouden. Docenten kregen toen al uitleg over de aanpak van het pest-probleem.

Maarten van Riet, Yassamine van Pelt en enkele klasgenoten van de Aloysiusmavo weten als alle middelbare scholieren dat pesten van alle tijden is.

Bron: Brabant Pers


Terug