Home Page

Icon   ÉÉN LERAAR OP DRIE STOM SLACHTOFFER VAN GEWELD
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

BRUSSEL - Eén leerkracht op drie is het slachtoffer van krimineel of afwijkend gedrag vanwege zijn leerlingen. En bijna de helft van hen ondergaat dit in stilte en vertelt er niets over aan zijn direkteur. Dat blijkt uit een studie van kriminoloog Wim Tyriard van de Gentse universiteit, die het tijdschrift Klasse van het departement Onderwijs heeft samengevat.

Tyriard ondervroeg 263 leerkrachten van het basis- en secundair onderwijs uit de provincie Antwerpen. Een derde van hen vindt dat in vijf jaar problematisch gedrag gevoelig méér gaan voorkomen is. Die mening is het sterkst aanwezig bij de onderwijzers (45 procent).
Tussen september 1990 en februari 1992 is 33 procent van de ondervraagden ten minste één keer slachtoffer geweest. Het gemiddelde van 33 procent is samengesteld uit 18 procent in het lager onderwijs, 32 in het technisch en beroepssecundair (TSO/BSO), 33 in het algemeen secundair (ASO), en 49 procent vanwege leerkrachten die in ASO, TSO én BSO komen.
De laatsten worden duidelijk het meest in de tang genomen. Daarbij gaat het niet zozeer om de leraars van de technische en beroepsvakken dan wel om degenen die de algemene vakken geven.

Voorbereid

Opvallend: meer mannen dan vrouwen (62 tegenover 38 procent) en meer jonge dan oudere leraars (42 tegenover 27 procent) duiden zichzelf als slachtoffer aan. Drie kwart van de ondervraagden is ervan overtuigd dat er een verband bestaat tussen de manier waarop een leraar zijn/haar klas aanpakt, en de kans op slachtofferschap. Maar evenveel zeggen ook dat ze onvoldoende voorbereid zijn om problematisch gedrag op te vangen.
Omdat bij al deze gedragingen iets van geweld komt kijken, gebruikten wij dat algemene begrip in onze titel. Maar Tyriard zelf deelt de gedragingen die een slachtoffer maakten, op in: pesterijen en opzettelijk storen van de lessen (41 procent), vermogensdelikten (28), bedreigingen (13), hijg- en vreemde telefoons (13), gewelddelikten (1,5), andere (3,5 procent).
Wie het slachtoffer is van pesterij, is dat meestal meer dan één keer per jaar. Onder vermogensdelikten worden verstaan: inbraak in de woning, diefstal, fraude, oplichting, vandalisme, beroving en chantage. Onder bedreiging: lastig gevallen worden op straat, achtervolgd worden, rechtstreeks bedreigd worden. Onder vreemde telefoons: keiharde muziek, kreten, gegiechel, gehijg. Onder gewelddelikten: slagen en verwondingen, overvallen, poging tot doodslag. De verbeelding van de lieverdjes is grenzeloos...
Met bedreigende telefoontjes worden bijna tweemaal zoveel vrouwen als mannen lastig gevallen. Van de totale groep vrouwelijke leerkrachten die zich in het onderzoek een slachtoffer noemen, verwijst 31 procent naar dergelijke telefoons. Bij de mannen is dat 18 procent.

Wapens

De helft van de gevallen doet zich voor op school, 20 procent in de buurt ervan, 20 procent bij het huis van de leerkracht, en 10 procent in zijn/haar huis. Bij één op zes delicten lijdt de leerkracht ook financieel verlies.
Meer dan de helft van de slachtoffers weet zeker wie de dader is. Het gaat bijna altijd om jongens. Als er al eens een meisje aan te pas komt, is dat in groepsverband.
Dat leerlingen wapens naar school brengen, heeft 39 procent van de ondervraagden ten minste één keer gemerkt. In het TSO en BSO heeft meer dan 50 procent dat gezien, in het ASO slechts 19 procent, en in het lager onderwijs toch al 34 procent. Het gaat vooral om messen, in de tweede plaats om werpsterren, en vervolgens om boksijzers, karatestokken en kettingen. Vier leerkrachten werden gekonfronteerd met pistolen en revolvers, meestal meer dan één keer.
Bijna de helft van de leerkrachten (48 procent) vertelt over zijn slachtofferschap niets aan de direkteur. Alleen diefstal wordt min of meer systematisch gemeld. Amper in 2 procent van de gevallen wordt de politie ingeschakeld. (HDB)
Bron: De Standaard


Terug