Home Page

Icon   SCHOLEN IN VLAANDEREN ZIJN HET NIET EENS OVER
       AANPAK VAN PROBLEEM

Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

BRUSSEL - Pesten op school: moet er nu wel of niet nadrukkelijk worden geïnvesteerd in permanente aandacht voor het probleem? De verwarring in Vlaanderen is groot. Terwijl een directeur meent dat ,,het de moeite misschien niet loont'', verzucht een van zijn leerkrachten: ,,De overheid zou scholen tot actie moeten dwingen.''

Het is bijna een modieus onderwerp geworden. Ware het niet dat eerder dit jaar een jongen van dertien zichzelf doodde, vermoedelijk omdat hij gepest werd op school. Hij was niet de eerste, maar wel een van de enigen die de krant haalde. Even verbazend maar minder opgemerkt zijn de vele kinderen en jongeren die jaarlijks van school veranderen omdat ze te hevig worden gepest.
Hoe gaan scholen met pesten om? Bij het samenstellen van het dossier dat u vandaag in deze krant vindt, ontmoetten we de meest uiteenlopende visies. Een leraar vertelde: ,,Ik reageer tegenwoordig op elke onregelmatigheid die ik op de speelplaats zie.
Schoppen, trekken, duwen: ik vind dat je als leraar consequent moet zijn, en niets van dat alles mag toelaten.'' Meer dan één directeur daarentegen had het over ,,de jonge welpen'' en ,,groeipijnen, waar ze allemaal doorheen moeten''.

Schone lei

Neem het verhaal van Peter, dat in ons dossier beschreven staat. Jarenlang gepest, geslagen en bedreigd. Pas toen de pestkop ook de directeur uitschold, werd hij aan de deur gezet. Een terechte beslissing, maar of het ook een goede oplossing was? Want op zijn nieuwe school begon de ,,pester'' simpelweg opnieuw. Hoe kon dat? Was die school dan niet op de hoogte van het verleden van haar nieuwe leerling?
De directeur waarschuwt: ,,U begeeft zich daar toch op gevaarlijk terrein hoor. Ik vind dat iedere leerling recht heeft op een nieuwe start met een schone lei.'' Ook als die leerling een verleden heeft waardoor hij in het normale burgerleven een celstraf had kunnen oplopen? Na enig aandringen zegt hij: ,,Ja kijk, wij zijn dat ook maar door de feiten te weten gekomen. Vergeet niet dat het contact tussen schooldirecties in de zomermaanden miniem is.'' Een ver doorgedreven anti-pestwerking in de school vindt hij niettemin niet noodzakelijk: ,,Wij lossen dat geval per geval op. Voor het overige - het klinkt lelijker dan ik het bedoel - lijkt mij een permanente werking misschien de moeite van de inspanning niet waard.''
Moet een leerling die anderen pest worden gestraft? Hij of zij moet, vinden de meeste experts, wel degelijk verantwoordelijk worden gesteld voor zijn of haar daden. Geen zinloze straffen als extra huiswerk, maar bij voorbeeld wel: materiële schade vergoeden. Bij herhaling wordt het PMS ingeschakeld voor psychologische hulpverlening, want: ,,Ook de pester zit duidelijk in nesten.''
Zo zijn de regels in het O.L.Vrouw-Visitatie-instituut in Mariakerke, bij Gent. De school werkt sinds drie jaar volgens de suggesties van onderzoekster Veerle Stevens en professor Paulette Van Oost van de Gentse universiteit. Hier geen sensationele, eenmalige projecten, maar een voortdurende aandacht voor het probleem. Directeur Luc Vanacker meent dat de overheid wel degelijk impulsen in deze richting geeft, via de eindtermen voor de lagere school en de eerste graad, waarin duidelijk aandacht wordt gevraagd voor sociale vaardigheden.
Kernleerkrachte Ilse Spiloes gelooft in een heel directe aanpak: ,,Soms is het heel eenvoudig op te lossen. Laatst kwam een meisje uit het eerste jaar vertellen dat ze elke dag bij de bus werd uitgescholden, door een oudere leerlinge die ze totaal niet kende. Ik heb uitgezocht wie dat kon zijn, en dan de daderes aangesproken. Ze schrok ontzettend, en hield er meteen mee op.'' Carine Verbeke, ook kernlerares, zegt: ,,Het is een kwestie van de signalen te lézen. Als je niet van het probleem op de hoogte bent, zou je denken dat er nauwelijks gepest wordt. Of je schat een situatie verkeerd in. Je vermoedt een probleem bij de gepeste leerling, die zich zo raar gedraagt. Wij zeggen heel duidelijk tegen de pester: jij hebt een probleem.''
Het project in de school loopt nu drie jaar, en dat vinden ze allebei een must. Ilse Spiloes: ,,Twee jaar geleden dachten we dat we een massa meldingen zouden krijgen. Maar eerst kwam er helemaal niets. Ze keken de kat uit de boom. Nu groeit langzaam het vertrouwen.'' Carine Verbeke: ,,Wij laten duidelijk weten: pesten wordt hier niet getolereerd. Een pester zondigt hier niet tegen een individu, maar tegen onze code. Dat maakt dat een pestprobleem nooit als een uitzonderingsgeval moet worden behandeld. Het is het hele klimaat van de school dat je probeert te veranderen.''

Bron: De StandaardTerug