Home Page

Icon   LERAREN MACHTELOOS BIJ PESTEN OP SCHOOL
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Leraren ervaren leerlingen die elkaar pesten als belastend, maar weten doorgaans niet wat ze ertegen kunnen doen. Ook over de oorzaak zijn zij onzeker. Ze zijn eerder geneigd de pestkop, het slachtoffer of de gezinssituatie de schuld te geven dan de situatie op school.

Dat geldt vooral voor leraren die veel met pesten te maken hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van pedagoge M. van Hattum onder 6500 leerlingen en ruim 200 leraren in groepen 6 tot en met 8 van het basisonderwijs. Zij promoveert donderdag aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp pesten. Uit haar onderzoek komt naar voren dat leerlingen en leraren van mening verschillen over de vraag wie nu eigenlijk de pestkoppen zijn.

Van de leerlingen die door de leraren als pesters worden aangewezen, beschouwt slechts een op de zes zichzelf als treiteraar. Van de leerlingen die zichzelf een plaaggeest vinden, rekent de leraren maar een kwart tot die categorie.

Hoewel leraren niet goed in staat zijn aan te geven wie de pesters zijn, hebben ze een beter beeld van de gedupeerden: 38 procent van de leerlingen die zichzelf als slachtoffer van pesten beschouwen, wordt ook door de leraren als zodanig aangeduid. Volgens van Hattum zijn zowel de pestkoppen en slachtoffers niet populair op school.

Vooral kinderen die de dupe zijn, nemen een ge´soleerde positie in. Van Hattum stelt dat leraren die het pesten veelvuldig tegenkomen, minder geneigd zijn te handelen. Ze beveelt aan om daarmee rekening te houden in antipestprogramma's.

Bron: ANP


Terug