Home Page

Icon   SCHOLIEREN KRIJGEN LES IN WEERBAARHEID
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

NIJMEGEN - Je veilig voelen in de klas, geen leerlingen pesten of buiten de boot laten vallen en afspraken maken met de klas mocht het wel gebeuren: in vijftien brugklassen van het Lindenholt College en het Maaswaal College (locatie Streekweg-Nijmegen) besteden de mentoren tot de herfstvakantie extra aandacht aan de sociale weerbaarheid van hun leerlingen. De lessen zijn onderdeel van het zogeheten parapluproject waarvoor een aantal instellingen actief op het gebied van preventie de handen ineen sloegen.
"Die behoefte tot samenwerking leefde zowel bij de scholen als bij de instellingen", licht projectco÷rdinator M. Stals toe. Zo gaven scholen steeds vaker aan overspoeld te worden door projecten over bijvoorbeeld drugs, alcoholisme of vandalisme. Ook de instanties zagen in dat ze beter konden samenwerken dan elkaars concurrent zijn. Stals: "Instellingen die op verschillende terreinen bezig waren, kwamen erachter dat ze eigenlijk naar hetzelfde streven: leerlingen zo sterk in hun schoenen laten staan dat ze 'nee' durven zeggen."
Die sociale weerbaarheid vormt de rode draad van het parapluproject dat zich richt op leerlingen van de eerste tot en met de vierde klas van het voortgezet onderwijs.
De lessen die de vierhonderd leerlingen momenteel krijgen, zijn nog op proef. Uiteindelijk moet het parapluproject bestaan uit een basismodule voor brugklassers, gevolgd door een aantal pakketten naar keuze. Stals: "Na de eerste verplichte module, kunnen de scholen zelf bepalen waar ze aandacht aan willen besteden." Vooralsnog kunnen de scholen kiezen uit de onderwerpen roken, alcohol, drugs, vandalisme, en kleine criminaliteit. Afhankelijk van de vraag kan dat aanbod uitgebreid worden, aldus Stals.
Voor dit eerste jaar heeft het project een subsidie van zestigduizend gulden gekregen. "We willen het project stapje voor stapje uitbreiden", zegt Stals. Zo wil zij bijvoorbeeld de mentoren die de lessen verzorgen een training geven.
Ook wil ze de ouders erbij gaan betrekken. Uitbreidingsmogelijkheden ziet Stals verder naar scholen in de regio Nijmegen en, op de lange duur, naar het basisonderwijs.
Aan het project nemen naast het Lindenholt College en het Maaswaal College nog deel Politie Gelderland-Zuid, Stichting Halt, Gelders Centrum voor Verslavingszorg, Riagg en GGD Regio Nijmegen.

Bron: De Gelderlander


Terug