Home Page

Icon   LEERLINGEN KLAGEN MEER OVER GEWELD
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

UTRECHT - Meer dan duizend scholieren hebben de eerste zes maanden van dit jaar hun nood geklaagd bij de Onderwijstelefoon. Geweld, leerproblemen, conflicten met andere leerlingen en ongewenste seksuele intimiteiten van een docent zijn de problemen waar leerlingen over bellen.

Twee jaar geleden belden in een vergelijkbare periode maar honderd scholieren de Onderwijstelefoon. Ouders belden vaker dan de leerlingen zelf. Een publiciteitscampagne gericht op de leerlingen heeft daar verandering in gebracht.

Twintig procent van de leerlingen belt naar aanleiding van geweld op school. Daarvan heeft de helft klachten over pesten en twintig procent klaagt over seksueel geweld. In bijna alle gevallen gaat het om seksuele intimidatie of ongewenste seksuele intimiteiten van een docent richting leerling. Ruzie met een leerkracht is vaak de directe aanleiding om te bellen als een leerling problemen heeft.

Een kwart van de bellers geeft aan dat de problemen die ze hebben verband houden met de school of met leren. Conflicten met medeleerlingen is voor 25% van de bellers reden genoeg om aan te kloppen bij de Onderwijstelefoon. Een even groot aantal bellers wil praktische informatie over bijvoorbeeld leerplicht.

Het merendeel van de leerlingen dat de Onderwijstelefoon belt geeft aan dat zij zich onbegrepen voelen. Ze hebben het gevoel dat er op school niet naar hen geluisterd wordt. Hun verhaal roept ongeloof op bij leerkrachten en schoolleiding.

Bron: Eindhovens Dagblad


Terug