Home Page

Icon   LERAREN ZIJN VAAK ONZEKER OVER DE OORZAKEN
      VAN PESTEN

Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Leraren zijn vaak onzeker over de oorzaken van pesten, maar wijten het pesten eerder aan de pester, het gepeste kind of het gezin, dan aan de situatie op school. Dat geldt vooral voor die leraren die veel pesters en gepeste kinderen in de schoolbanken tegenkomen. Hoewel zij het pesten wel als belastend ervaren, weten zij doorgaans niet hoe ze die situatie kunnen veranderen. Tevens blijkt een verschil van inzicht te bestaan tussen leraren en leerlingen over wie er nu eigenlijk tot de 'pestkoppen' kunnen worden gerekend. Van het totaal aantal leerlingen die door leraren werden aangewezen als pesters, beschouwt slechts een op de zes leerlingen zichzelf als pester. Van de leerlingen die zelf vinden dat ze pester zijn, vinden de leraren dat maar van 25% van die leerlingen. Deze bevindingen zijn afkomstig uit een grootschalig onderzoek onder ongeveer 6.500 leerlingen en ruim tweehonderd leraren in groep 6 tot en met 8 in het reguliere basisonderwijs. Pedagoge Marion van Hattum promoveert hierop aan de Universiteit van Amsterdam.

In overeenstemming met eerder onderzoek blijkt dat tussen de 15 en 20% van de leerlingen betrokken is bij pesten; of in de visie van de leraar, of in de visie van de leerling, of volgens hen beiden. Terwijl leraren niet goed in staat blijken te zijn pesters te identificeren, zijn zij wel beter in staat vast te stellen wie er op school wordt gepest: 38% van de leerlingen die zichzelf als slachtoffer van pesterijen beschouwt wordt ook door de leraar als zodanig aangeduid. Voorts zijn volgens Van Hattum zowel de pesters als de geplaagden niet erg populair; met name de slachtoffers nemen een ge´soleerde positie in.

De visie van leraren op pesten blijkt een dus goede voorspeller te zijn voor de actie die leraren ondernemen dan wel nalaten. Kortweg geformuleerd zullen leraren die het pesten veelvuldig tegenkomen, minder geneigd zijn te handelen. Het is belangrijk dat de anti-pestprogramma's op scholen hier rekening mee houden, en zo goed mogelijk worden afgestemd op bewuste en onbewuste denkbeelden van leraren, aldus de promovenda.

Noot voor de redactie Het promotie-onderzoek is uitgevoerd bij het SCO-Kohnstamm Instituut voor Onderzoek van Opvoeding en Onderwijs van de UvA. Het proefschrift Pesten. Een onderzoek naar beleving, visie en handelen van leraren en leerlingen is te verkrijgen bij de vakgroep Pedagogiek van de Universiteit Utrecht, tel. 030 253 4650 of 4601.

Bron: Nieuwsbank


Terug