Home Page

Icon   VERTROUWENSLEERLING BIEDT LUISTEREND OOR
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

AMERSFOORT - De vertrouwensinspectie voor het onderwijs heeft in de eerste helft van dit jaar een kleine honderd klachten binnengekregen over seksuele intimidatie in het voortgezet onderwijs. Dat zijn er evenveel als in 1997 gedurende het hele jaar. De drempels om te klagen worden steeds lager. In Eindhoven zijn al vertrouwensleerlingen aangesteld, die hun medeleerlingen een luisterend oor bieden. Gewoon goed opletten en rechtvaardig zijn. Jolande Uringa (14) kijkt er zelfverzekerd bij uit haar ogen. ''Je moet niet meteen partij kiezen voor het slachtoffer.

'' Een groepje vertrouwensdocenten, in Amersfoort bijeen voor een conferentie over seksuele intimidatie in het onderwijs, kijkt enigszins verbijsterd toe. Jolande is aan het Christiaan Huygens College in Eindhoven met zeven andere leerlingen aangesteld om te bemiddelen bij pesten op school. Eens per week kunnen medeleerlingen geheel vertrouwelijk bij haar terecht. Soms wordt zij dan ook geconfronteerd met zeer zware problemen als verkrachting en suïcidaal gedrag.

''We zijn goed getraind,'' reageert ze op de vragen van een bezorgde docent. ''Ik weet wat mijn grenzen zijn. En als iemand met een te zwaar verhaal komt, kunnen we altijd naar een vertrouwensdocent. We zeggen ook heel duidelijk dat we er niet zijn om problemen op te lossen. Als je iets hoort van een goede vriendin is het moeilijker. Je kent de leerlingen die bij je komen niet. Alleen hun probleem.''

Wiskundeleraar en vertrouwensdocent Pieter Molenaar, die het project in Eindhoven begeleid, is overtuigd van het nut ervan. ''Dit werk heeft niets te maken met leeftijd. Het is de persoonlijkheid die je meebrengt. Tachtig procent van de volwassenen zou niet door onze selectie heenkomen.''

Vorig jaar werden zijn vertrouwensleerlingen 25 keer bezocht. Een aantal malen kwamen daardoor ernstige misstanden boven tafel, waaronder twee keer een geval van seksuele intimidatie.

Molenaar: ''Kinderen zijn tegen andere kinderen vaak veel openhartiger. Uit een enquête die we op onze school hebben gehouden bleek dat zestig procent van de leerlingen liever naar een medeleerling gaat dan naar een vertrouwensdocent. Er gebeurt op school veel meer dan je als leraar denkt.''

Dertienhonderd keer werd er in 1997 geklaagd over misdragingen in het voortgezet onderwijs. Via de vertrouwensinspectie, de onderwijstelefoon en de reguliere inspectie voor het onderwijs. Over seksuele intimidatie, maar ook over racisme, geweld en minder in het oog springende misdragingen als het negeren van leerproblemen bij dyslectische of hoogbegaafde kinderen. En het aantal klachten over schoolbesturen en leraren zal alleen nog maar toenemen, denkt Anke Visser van het Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI), de organisator van de conferentie in Amersfoort.

Dat komt volgens haar vooral doordat de instanties waar kan worden geklaagd steeds meer bekendheid verwerven. Sinds 1 augustus moeten de scholen bovendien een klachtenregeling en een klachtencommissie hebben.

Bij de Tweede Kamer ligt daarnaast een nieuwe wet die moet voorkomen dat ernstige klachten met de mantel der liefde worden bedekt. Scholen worden verplicht om aangifte te doen als er een strafbaar feit wordt gepleegd. En onlangs pleitte minister Korthals (justitie) zelfs voor registratie van pedofiele leraren.

Visser: ''Wij zijn daar voorstander van. Ik begrijp de angst voor een heksenjacht wel, maar wij kiezen voor de leerlingen. Pedofiele leraren zijn vaak heel betrokken, maar het onderwijs is ook een luilekkerland voor docenten die hun handen niet thuis kunnen houden. Als zij over de schreef gaan, zou hun onderwijsbevoegdheid moeten worden ingetrokken. Daders van seksuele delicten kunnen nu zo weer op een andere school aan de bak. Daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen.''

Bron: Het Parool


Terug