Home Page

Icon   NIEUWE SUBSIDIE PESTPROJECT NO LIMITS
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

De GGD Westelijke Mijnstreek kan opnieuw rekenen op een provinciale subsidie voor het pestproject No Limits. Kreeg de gezondheidsdienst in oktober al achtduizend gulden, de provincie voegt daar nu nog eens achttienduizend gulden aan toe.
Als gevolg van afspraken in het kader van het grote stedenbeleid heeft het provinciebestuur een bedrag van 255.000 gulden verdeeld onder tien Limburgse projecten die alle de veiligheid bevorderen. Het pestproject van de GGD spoort scholen aan stelselmatig aandacht te besteden aan pesten en andere vormen van agressief en intolerant gedrag van jongeren.
Ook het anti-inbraak-project krijgt extra geld. Het project kan rekenen op 31.000 gulden. het geld is bedoeld voor de opleiding van politiemensen die vervolgens huis aan huis particulieren adviseren hoe zij hun woning beter kunnen beveiligen tegen inbraak. Het gaat dan om vervanging van hang- en sluitwerk van ramen en deuren. Het project dat van start ging in de Westelijke Mijnstreek

Bron: De Limburger


Terug