Home Page

Icon   KAMERVRAGEN OVER PESTEN
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

PvdA-kamerlid Lucy Kortram heeft schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Onderwijs, Karin Adelmund. Kortram vraagt aan de staatssecretaris of zij heeft kennisgenomen van de berichten over pesten. Volgens wetenschappelijk onderzoek is pesten vaak de eerste stap op weg naar crimineel gedrag. Dit gegeven was voor Kortram aanleiding om de aandacht weer eens op het probleem van het pesten te richten. Lucy Kortram is van mening dat scholen hun leerlingen geborgenheid moeten bieden. Bij leerlingen die gepest worden is dit gevoel meestal totaal afwezig. Kortram vraagt daarom aan de staatssecretaris van Onderwijs of het wetenschappelijk onderzoek voor haar een aansporing is om extra aandacht te besteden aan het pesten op school. Kortram heeft onder meer de volgende vragen gesteld: 'Is het wettelijk instrumentarium toereikend?', 'Zijn de resultaten van de campagne 'de veilige school' merkbaar en meetbaar?', en: 'Is het correct dat scholen de hulp inroepen van de GGD en/of de politie?' Kortram wil tenslotte van Adelmund weten of zij meent dat de aandacht vooral uit moet gaan naar de slachtoffers of naar de slachtoffers Ún de pesters. Ook wil het PvdA-kamerlid graag een reactie zien op de stelling 'De pestkoppen op school zijn naderhand de pestkoppen op het werk'. Dit in verband met de omvang van het probleem van pesten op het werk.

Bron: Teletekst 13 november 2020


Terug