Home Page

Icon   SMARTENGELD VOOR GEPESTE LEERLING
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Gerechtelijk vonnis in Zweden slaat bij scholen in als een bom

KARLSTAD - Het onderwijs in Zweden heeft via een gerechtelijk vonnis de waarschuwing gekregen dat het pesten van leerlingen door medeleerlingen als een serieus probleem moet worden gezien en ook als zodanig moet worden aangepakt. De rechter in Karlstad heeft aan een oud-leerlinge van de gemeentelijke scholengemeenschap in het plaatsje Grums smartengeld toegekend van 125.000 kroon (31.000 gulden). Tevens werd de gemeente veroordeeld tot betaling van de proceskosten ter waarde van nog eens 44.000 gulden.

Het vonnis, het eerste in zijn soort in Zweden, is bij het onderwijs in het algemeen en de school in Grums in het bijzonder ingeslagen als een bom. Des te groter is de voldoening bij het slachtoffer, dat in het proces werd bijgestaan door een speciale vereniging, de FFM. Die afkorting staat voor: " Föreningen Mot Mobbning" ofwel: de Vereniging tegen Pesten, die daarmee de eerste zege heeft binnengehaald in de recent opgenomen strijd tegen dit probleem, dat de getroffen leerlingen voorheen zelf maar moesten zien op te lossen.

Moed
De juridische overwinning geeft moed om door te gaan en volgens FFM-secretaris Gun Krantz volgen er op korte termijn nog zeker tien soortgelijke smartengeldprocessen. "Ik denk dat diverse gemeenten zich nu zorgen beginnen te maken. Dat hoop ik van harte", aldus Krantz.

Het inmiddels 21-jarige slachtoffer uit Grums, Johanna Rosenqvist, had weliswaar 175.000 gulden geëist, maar aan de blijdschap over de uitslag van de rechtszaak doet dit nauwelijks iets af. "In wezen ging het niet om geld", verklaart haar advocaat.

Johanna Rosenqvist is als scholiere vanaf haar veertiende zes jaar lang gepest door haar klasgenoten en zegt daardoor in grote psychische en fysieke problemen te zijn geraakt, omdat ze geen diploma geeft gehaald en ieder zelfvertrouwen heeft verloren. Naar het oordeel van de rechter heeft de school (en daarmee het gemeentelijk schoolbestuur) bij de behandeling van het probleem de plank volledig misgeslagen. De als mentor fungerende leraar heeft de pesterij namelijk verergerd door de affaire voor het front van de hele klas aan de orde te stellen. Als gevolg daarvan kwam het slachtoffer er alleen maar nadrukkelijker uit te liggen.

Vrees voor vloedgolf
De schoolleiding en het gemeentebestuur zeggen helemaal niets van het vonnis te begrijpen. "Als ik kijk naar wat de school allemaal gedaan heeft voor het meisje, ben ik uiterst verbaasd," stelt wethouder Rune Strömberg. "Ik was er zonder meer van overtuigd dat het vonnis in ons voordeel zou uitvallen. Méér dan we gedaan hebben konden we niet doen. We moeten nu in hoger beroep, want dat verwachten alle andere gemeenten en we dragen er de verantwoording voor dat dit getoetst wordt door een hogere instantie. Anders komt er een vloedgolf van dit soort schadevergoedingseisen."

Johanna Rosenqvists advocaat daarentegen vindt uiteraard dat het vonnis helemaal geen aanleiding geeft tot vraagtekens. Hij wijst erop dat de rechter ook kritiek heeft geuit op het ontbreken van een geschreven plan van aanpak tegen pesterijen op de school. De aanwezigheid van een dergelijk programma is door de rijksoverheid wel verplicht gesteld. "Nu wordt het tijd dat de gemeentelijke overheden inzien dat ze aansprakelijk zijn voor de manier waarop de scholen worden gerund en dat ze niet alles over kunnen laten aan de schoolleiding."


Reformatorisch Dagblad, 12 november 2020


Terug