Home Page

Icon   NEGENJARIGE WIL GELD VAN SCHOOL
      VOOR PESTEN

Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Eerder klacht afgekocht voor f 20.000,-

LONDEN - Een negenjarig meisje uit Nottingham wil bij het Britse Hoogerechtshof financiŽle compensatie afdwingen van haar school omdat ze anderhalf jaar zou zijn gepest door medeleerlingen. Het is de eerste keer in Engeland dat een leerling bij het Hoogerechtshof genoegdoening zoekt voor pesterijen. Advocaten van het meisje denken dat ze sterk staat omdat ze zich kan beroepen op het nieuwe anti-pesterijbeleid. Deze zogeheten 'anti-bullying'-richtlijnen werden opgelegd door onderwijsminister David Blunkett. Dit na enige tragische gevallen waarbij langdurig bedreigde en mishandelde leerlingen zo wanhopig waren dat ze de hand aan zichzelf sloegen.

Schikking
Vorig jaar werd al een juridische procedure gestart door de ouders van een lagere schooljongen. Voordat de zaak voor-kwam, gingen de ouders akkoord met een schikking van ruim 20.000 gulden. Een deel van het geld werd gebruikt voor het opzetten van een anti-pesterij website www.bullying.co.uk die informatie en adviezen geeft aan gepeste leerlingen en hun ouders.

Geslagen
Volgens de ouders van het meisje in Nottingham is ze door medeleerlingen geslagen en geschopt en werden haar vingers opzettelijk bekneld tussen een deur. De betrokken school had het meisje al eens overgeplaatst naar een andere klas, maar ook daar gingen de pesterijen door. De hoofdonderwijzer van de Bramcote Hills Primary School zei dat elk geval van pesterij was onderzocht en steeds actie was ondernomen zoals de nieuwe wet voorschrijft.


Bron: Nederlands Dagblad, 2000


Terug