Home Page

Icon   ANTIPESTBELEID IN WET OPNEMEN
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Zusjes in werkstuk: Leraren hielden de daders de hand boven het hoofd

Van onze redactie onderwijs

AMSTERDAM - Geïnspireerd door twee scholieren stelt de PvdA-kamerfractie voor om strenger op te treden tegen pesten op school. Antipestbeleid moet een wettelijke basis krijgen, vindt kamerlid L. Kortram.

Vorig jaar kreeg Kortram een scriptie van zussen Nicky (18) en Kim (16) Wagenvoort uit Hengelo onder ogen. Daarin beschreven de middelbare scholieren hoe het bestaan van een vriendin door treiterende klasgenoten werd vergald. Ze stuurden hun werkstuk op naar de kamerfracties. Kortram was onder de indruk van het verhaal. Onlangs stelde ze voor het antipestbeleid in te voegen in de nieuwe toezichtswet die de rol van de inspectie moet versterken. Daardoor wordt het streven naar een veilige school minder vrijblijvend, meent het kamerlid.

Scholen horen een veiligheidsbeleid, een pedagogisch beleid, een antipestprotocol, klachtenregeling en vertrouwenspersoon te hebben. Daar wordt nogal eens de hand mee gelicht, aldus Kortram. Bovendien zijn scholen niet verplicht om geweld of pesten te melden bij de inspectie. Daarom kunnen ze deze gegevens niet rapporteren. ,,De onderwijsinspectie moet zicht krijgen op pesten. Door anonieme enquêtes onder leerlingen, leraren en ouders en door registratie weet een school waar en hoe vaak pesten en geweld voorkomen.'' Met die informatie kan de school optreden. Als deze in gebreke blijft en de pesters onbestraft, zoals bij de vriendin van Nicky en Kim, kan de inspectie optreden.

In hun scriptie voor het vak maatschappijleer legden Nicky en Kim vast hoe hun vriendin dagelijks werd uitgescholden door een grote groep belagers. Ze staken haar fietsbanden lek en sloegen haar in elkaar, vertelt Nicky. ,,De leraren hielden de daders de hand boven het hoofd.'' De vriendin kreeg eetstoornissen en ging ten slotte naar een andere school. Uit solidariteit vertrokken Nicky en Kim ook. Op de nieuwe school schreven ze hun werkstuk, waarin ze stelden dat er een 'antipestwet' zou moeten komen die daders noch scholen laat wegkomen met pesten.

Bron: Trouw, 21 september 2020


Terug