Home Page

Icon   ONDERZOEK NAAR GEWELD OP FRANSE SCHOLEN
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Frankrijk - De Franse minister van onderwijs Jack Lang heeft een speciale commissie in het leven geroepen die het toenemnde geweld op scholen moet bestuderen en naar oplossingen moet zoeken. Naast ouders, leerkrachten en leerlingen zullen afgevaardigden van de politie, rechters en artsen deel uitmaken van de 40 leden tellende Nationale commissie ter Bestrijding van Geweld op School. In een eerste onderozek zullen tien scholen en landelijke cijfers over het toenemende geweld worden betroken (AP).

Bron: Metro, 25 oktober 2000


Terug