Home Page

Icon   WAT DE PARTIJEN WILLEN DOEN
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

DOEL VAN DEZE RUBRIEK

Deze rubriek heeft tot doel om een overzicht te bieden van de standpunten die de belangrijkste Nederlandse en Vlaamse politieke partijen innemen over de preventie en bestrijding van pesten. Wellicht iets om bij de eerstvolgende verkiezingen rekening mee te houden. De keuze is aan u.


SCHADE VOOR HEEL DE SAMENLEVING

Pesten is niet alleen een groot probleem omdat het bij veel mensen ontzettend veel leed veroorzaakt. Uit onderzoek blijkt (zie ook de rubrieken Berichten uit de Media en Wetenschap)dat pesten de samenleving veel geld kost. Enerzijds heeft dat te maken met de kosten van de verwerking van trauma's die veel mensen aan pesten overhouden. Behandeling, nabehandeling en andere medische- en paramedische verrichtingen moeten ervoor te zorgen dat de slachtoffers van pesten op een min of meer normale wijze in de maatschappij kunnen (blijven) functioneren. Anderzijds blijkt uit onderzoeken dat pesters in hun verdere leven meer dan gemiddeld op het criminele pad gaan. Dat ligt ook nogal voor de hand als je bedenkt dat pesters bij het verlaten van de school niet zomaar zullen veranderen in mensen met respect voor anderen en andermans bezittingen.


VROEGTIJDIG INGRIJPEN

Vroegtijdig ingrijpen bij pesterijen levert dus dubbel voordeel op. Ten eerste voorkomt het op korte termijn dat onschuldige mensen fysiek en psychisch worden geterroriseerd. Ten tweede kan het het op langere termijn schade aan de samenleving voorkomen; schade die wordt toegebracht door "ex-pesters" in de vorm van bijvoorbeeld willekeurig ("zinloos") geweld, vandalisme, verkrachting en ander crimineel gedrag. Hiermee zijn niet alleen talloze onschuldige burgers geholpen; ook de pester kan op deze manier tot op zekere hoogte tegen zichzelf worden beschermd.

Pesters kunnen in de beginfase van hun activiteiten eenvoudig worden herkend en gecorrigeerd. Hierover bestaat voldoende documentatie en er zijn goede methoden om dit ten uitvoer te brengen. Helaas kiest men vooral op de school, deels door afwezigheid van ondersteunende maatregelen van de verantwoordelijke personen, over het algemeen voor een passieve houding. Hierdoor kan de pester zijn activiteiten ongestoord blijven ontplooien. Het is erg jammer dat veel mensen aan de gevolgen hiervan op korte en langere termijn voorbijgaan. Een vroegtijdig ingrijpen bij de pester, waardoor k de mogelijke ontwikkeling van criminele intentie in de kiem wordt gesmoord, komt de maatschappij per saldo namelijk alleen maar ten goede.


WAAR WACHT DE POLITIEK NOG OP?

Als het duidelijk is dat er door ingrijpen van de autoriteiten naast veel leed ook veel kosten kunnen worden bespaard, waarom gaan regering en volksvertegenwoordiging dan niet serieus aan het werk om in te grijpen waar dat nog zin heeft, namelijk op de scholen? Gezien de verharding in de samenleving en de opkomst van willekeurig, "zinloos" geweld, kunnen bestuurders niet meer voorbijgaan aan het signaal dat pesters zo duidelijk uitzenden. Waar blijven de maatregelen op met name juridisch en onderwijskundig gebied? Hoe lang moet de samenleving de agressie van pesters en criminelen nog tolereren? Misschien zolang u als kiezer uw vertegenwoordigers in het parlement niet aanspreekt op de problematiek. Misschien zolang u de partij van uw keuze niet onder druk zet om in te grijpen waar dat moet.


VRAGENLIJST

In de loop van 2001 willen we de belangrijkste Nederlandse en Vlaamse politieke partijen per aangetekende post een korte, nog definitief vast te stellen vragenlijst over de pestproblematiek toesturen. We gaan de partijen vragen deze lijst binnen drie maanden na ontvangst volledig ingevuld te retourneren. Hierbij stellen we de partijen op de hoogte van het feit dat hun reactie op deze website zal worden gepubliceerd. In het overzicht zullen we ook melding maken van de snelheid van reageren. Ook als de reactie van een partij uitblijft, zullen we hiervan in het overzicht melding maken.

 1. Duizenden scholieren (en werknemers) in de samenleving worden dagelijks veelal in verborgenheid het slachtoffer van ernstige pesterijen. Ziet uw partij dit als een groot maatschappelijk probleem?

 1. Vindt uw partij het nodig dat er op de n of andere manier iets aan dit probleem gedaan moet worden?
  Indien ja:
  • Bij wie ligt volgens uw partij hiervoor de verantwoordelijkheid?
  • Welke maatregelen zouden er idealiter door welke organen getroffen moeten worden?
  • Welke rol zou uw eigen partij kunnen spelen om bij te dragen aan het oplossen van de pestproblematiek?
  • Wat kan de samenleving in dit verband concreet verwachten van uw partij?

 1. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen die zich op school schuldig maken aan pesterijen, bovengemiddeld de kans lopen om zich in de samenleving crimineel te gaan gedragen.
  • Hecht uw partij waarde aan de uitkomsten van onderzoekingen?
  • Ziet uw partij de eventuele aanpak van het pestprobleem als een mogelijke sleutel ter preventie en/of bestrijding van de criminaliteit, zoals bijvoorbeeld "zinloos geweld", vandalisme, voetbalrellenschopperij, "kleine criminaliteit" e.d.?

 1. Vindt uw partij dat het pestprobleem belangrijk genoeg is om er specifiek iets over op te nemen in het eerstvolgende landelijke verkiezingsprogramma van uw partij?
Heeft u een goede suggestie voor een vraag die aan de bovenstaande lijst toegevoegd zou kunnen worden? Laat het ons weten! Schrijf een e-mail naar hulp@pesten.net

PARTIJSTANDPUNTEN OP EEN RIJ

Door middel van overzichtelijke tabellen, zoals die hieronder zijn weergegeven, zullen we de reacties van de partijen weergeven, zodat alle standpunten goed vergeleken kunnen worden.

Politieke partijen in Nederland
PvdA Vragenlijst moet nog aan deze partij verstuurd worden
VVD Idem
CDA Idem
D66 Idem
GL Idem
SP Idem
GPV Idem
RPF Idem
SGP Idem

Politieke partijen in Vlaanderen
SP Vragenlijst moet nog aan deze partij verstuurd worden
CVP Idem
VLD Idem
Agalev Idem
VU/ID IdemTerug