Laatst actief: Nooit
Niet ingelogd [Log in - Registreer]

Registratie voorwaarden
De forum administratie heeft als eis dat alle nieuwe leden eerst de forumregels moeten goedkeuren voordat ze zich kunnen aanmelden, en gebruik kunnen maken van het forum "Barst forums : pesten - mobbing". Lees a.j.b. de regels door en als je hiermee instemt, selecteer dan de "Ik accepteer" knop onderaan dit formulier.

Pesten.net is een forum met niet al te veel regels.
Natuurlijk moeten er enkele zijn om het niet uit de hand te laten lopen en het gezellig te houden voor iedereen, want dat is tenslotte waar het allemaal om gaat.

Registreren.
Om deel te kunnen nemen aan het forum moet je je wel eerst registreren.
Alhoewel wij, ondermeer, om veiligheidsredenen geen Hotmail of Yahoo e-mailaccounts accepteren, mogen aspirantleden hiervan wel gebruikmaken voor de inschrijving. Na de registratie wordt het e-mailaccount door ons verwijderd en het nieuwe lid in de gelegenheid gesteld om een ander e-mailaccount aan te schaffen.

Nickname.
Gebruik de letters van het alfabet voor je nickname en geen leestekens, dit bemoeilijkt het zoeken op naam door de andere leden van het board.

Voorstellen nieuwe leden.
Nieuwe gebruikers van het message board verklaren zich beleefdheidshalve in het kort voor te stellen aan de medegebruikers van dit board in de rubriek "wie ben ik" voordat zij in andere rubrieken kunnen posten.

Behandel elkaar met respect.
Ga niet in het openbaar ruzies uitvechten. Plaats nooit openlijk beledigende of krenkende opmerkingen op het forum wanneer je het niet met een ander lid eens bent. Benader elkaar met een u2u of stuur een e-mail.

Ga niet spammen.
Dit is het reclame maken voor je site of voor bedrijven.
Niet aan de regels houden betekent : mogelijke (tijdelijke) schorsing.

Verstuur geen reclame vanaf dit board.
Het versturen van reclame om je site of forum bekend te maken is verboden. Niet aan de regels houden betekent : mogelijke (tijdelijke) schorsing.

Je eigen site toevoegen.
Bij je accountgegevens is het mogelijk een link aan te brengen voor je eigen website. Plaats geen links naar je site in elke topic en gebruik deze mogelijkheid niet als verdekte spammethode of voor andere doeleinden. Niet aan de regels houden betekent : verwijdering van topic of bericht zonder melding vooraf.

Doorlinken naar een ander forum.
Het is niet toegestaan om door te linken naar andere forums. Niet aan de regels houden betekent : verwijdering van topic of bericht zonder melding vooraf of zelfs mogelijke (tijdelijke) schorsing.

Oproepen.
Dit message board is uitsluitend bedoeld voor gebruik van geregistreerde leden. Het eventueel plaatsen van oproepen, anders dan voor eigen gebruik, dient in overleg met de administrator van dit message board te gebeuren. Niet aan de regels houden betekent : verwijdering van oproep zonder melding vooraf.

Ga niet off topic.
Dit is het afwijken van het onderwerp waarvoor een topic is gemaakt. Uitzondering hierop is Ditjes en Datjes. Daar mag je wel off topic gaan.

Plaatjes.
Mocht je een plaatje bij een bericht willen plaatsen, let dan op de grootte hiervan. De maximale toegestane afmeting is 250 x 250 pixels. Niet aan de regels houden betekent : verwijdering van plaatje, topic of bericht zonder melding vooraf.

Avatars.
Avatars (plaatje bij je naam) hebben een toegestane afmeting van 100 x 100 pixels maximum. Niet aan de regels houden betekent : verwijdering van plaatje, zonder melding vooraf.

Niet actieve accounts.
Accounts van leden die langer dan 1 maand niet hebben gepost worden na deze periode gesloten.
Mocht een lid na deze periode weer op dit board willen posten, dan kan het account weer geactiveerd worden. Stuur hiervoor een mailtje naar moderator@pesten.net.

De volgende punten zijn absoluut niet toegestaan:

bekeringsactiviteiten - verspreiden van pornografie - cybersex - aanzetten tot racisme en andere vormen van haat tegen bepaalde bevolkingsgroepen - grof taalgebruik - het plaatsen door particulieren en bedrijven van reclameboodschappen, sluikreclame en/of vormen van commercieel getinte boodschappen - het ongevraagd aanbrengen van links - overige niet genoemde activiteiten, alsmede activiteiten gericht tegen bezoekers van het message board en/of de website en dit message board.


Wanneer een lid zich niet aan de regels houdt.
Berichten kunnen door de moderator(s) of administrator(s) worden aangepast of verwijderd. Bij ernstige overtredingen krijgt een lid een e-mail toegezonden met een waarschuwing. Heeft deze waarschuwing geen effect, dan wordt het lid voor 2 weken gebannen. Wordt daarna nog niet aan de regels houden, dan krijgt het betreffende lid een permanente ban. We hopen dat het niet zover komt.

Uitzonderingen op deze regel is ondermeer rechtstreekse intimidatie of bedreiging door één of meerdere leden van dit message board gericht tegen een ander lid of leden, moderator(s) of administrator(s). Leden die zich hieraan schuldig maken, worden onmiddellijke verwijderd.

Uitsluiting aansprakelijkheid.
Hoewel de inhoud van dit message board met uiterste zorg door de beheerders daarvan wordt bijgehouden, kunnen aan het message board geen rechten worden ontleend. De beheerders van www.pesten.net aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op dit message board. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot ondermeer de opzet en de vormgeving van het message board komen toe aan de beheerder(s) van www.pesten.net en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden.
De beheerders van www.pesten.net nemen volledig afstand van en zijn niet aansprakelijk voor misbruik van dit message board, zomede de inhoud en/of juistheid van de op dit message board geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Verder kan een inschrijving zonder opgave van redenen door de beheerders van dit message board worden geweigerd c.q. ongedaan worden gemaakt.

© 2003 - 2004 www.pesten.net
Powered by XMB 1.9.1 RC1 Nexus
ontwikkeld door Aventure Media & de XMB Groep © 2002-2004


[vragen: 10]
[PHP: 81.2% - SQL: 18.8%]