Home Page

Icon    INLEIDING DRS. BOB VAN DER MEER
Icon    E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Aanleiding tot deze site over pesten op school was de vraag in 1997 van een vader om hem te helpen bij een pestsituatie van zijn zoon, een brugklasleerling van een school voor voortgezet onderwijs. Zijn zoon werd door drie klasgenoten gepest, maar vertelde het thuis niet. Na ongeveer drie maanden doorbrak hij het stilzwijgen. De vader nam hierover contact op met de school en vroeg om maatregelen. De school deed echter niets tegen de pesters, maar begon een onfrisse strijd tegen de jongen en zijn vader. Alles wat fout kon gaan, ging fout, waarop de vader op het einde van het schooljaar zijn zoon van school nam om hem te plaatsen op een andere school in dezelfde gemeente. Pas na drie maanden lukte dit: hij kon zijn zoon op een school in een andere gemeente geplaatst krijgen. Deze school had een duidelijk beleid op pesten. De jongen wordt niet meer gepest, zit weer lekker in zijn vel en behaalt nu weer goede resultaten. De vader heeft deze negatieve ervaring aangepakt om iedereen die met pesten te maken heeft of er in de toekomst mee te maken krijgt zo uitgebreid mogelijk te informeren. De site is niet alleen bedoeld om ouders van slachtoffers van pesten en slachtoffers zelf, maar ook de omstanders, waaronder de politiek, te mobiliseren om aan pesten, gedefiniëerd met 'lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld tussen leerlingen' een einde te maken. Niet alleen heeft pesten nadelige gevolgen voor het slachtoffer ervan, maar ook voor de pester en voor de zwijgende middengroep, de rest van de klas of groep. Het slachtoffer kan namelijk faalangstig worden, andere mensen wantrouwen, moeilijk relaties aangaan, psychosomatische klachten krijgen, eetstoornissen ontwikkelen, depressief worden, overwegen zich van het leven te beroven of dit ook doen. De pester, niet gecorrigeerd, kan zijn pestgedrag voortzetten in vervolgopleiding, gezin, op de hobby- of sportclub en op het werk. Daarnaast heeft de notoire pester, zoals onderzoek in de Scandinavische landen al zo'n tien jaar geleden heeft aangetoond, een vier keer zo grote kans dan andere kinderen om in het criminele circuit terecht te komen. De zwijgende middengroep tenslotte leert dat machtsmisbruik loont, niet te stoppen is, en zal hierdoor nu en ook later geen duidelijk stelling (durven) nemen tegen machtsmisbruik of geweld binnen het gezin, het werk of in de maatschappij.

Wanneer pesten wordt gezien als geweld tussen kinderen of als kindermishandeling tussen kinderen onderling, dan is aandacht voor pesten geen mediahype, maar noodzakelijk om aan voorlopers van geweld, kindermishandeling of crimineel gedrag een einde te maken. Naast andere activiteiten is een site één van de mogelijkheden hiertoe.

Bob van der Meer

Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS)/Edukern, Utrecht


CV Drs. Bob van der Meer        Terug