Home Page

Icon VERKLARING VAN ONAFHANKELIJKHEID
Icon E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net


VERKLARING VAN ONAFHANKELIJKHEID

Deze website, www.pesten.net, is een onafhankelijk, particulier initiatief. De beheerders van deze site bepalen de vaste inhoud ervan geheel zelf en monitoren, zij het in beperkte mate, de aangeboden communicatiekanalen, zoals bijvoorbeeld het message board. Verder zijn zij niet aansprakelijk voor de inhoud van oproepen door diverse media voor het samenstellen van programma's met als strekking het pestprobleem. Tevens wordt nagestreefd om een neutrale positie in te nemen ten opzichte van andere partijen die actief zijn in de wereld van de bestrijding van pesten en de hulpverlening aan slachtoffers van pesten. De site heeft geen winstoogmerk, maar biedt onder bepaalde voorwaarden advertentieruimte en/of de mogelijkheid tot sponsoring van de website aan. Daar waar sprake is van advertentieberichten op de site zal dit duidelijk herkenbaar zijn, of expliciet aangegeven worden. De veelal verplicht opgenomen of automatisch weergegeven advertenties en links, zoals die onder meer voorkomen op het message board, moeten gezien worden als sponsoring in ruil voor het vrijelijk inzetten van de bewuste applicaties door de beheerders van deze site. Opbrengsten uit door de beheerders zelf aangebrachte advertenties zullen voor geen enkel ander doel worden ingezet dan het financieren van het beheer, de ontwikkeling en de promotie van deze site en de hiermee verbonden diensten. Geen enkele externe partij wordt toegestaan om in ruil voor geld of andere gunsten invloed op de inhoud van deze website of de daarbij behorende dienstverlening uit te oefenen.

Zie verder:
Vrijwaring van aansprakelijkheid
Privacy statement
Auteursrecht en copyrightwebmaster@pesten.net