Home Page

Icon VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Icon E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De beheerders van www.pesten.net streven ernaar dat de beschikbaar gestelde informatie correct is en de beschikbaar gestelde communicatiekanalen naar behoren functioneren. Het is echter niet uitgesloten dat er sprake kan zijn van onvolledigheden, onjuistheden, of technische storingen. De beheerders behouden zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de aangeboden diensten te wijzigen, weigeren of zelfs geheel te staken. De beheerders van www.pesten.net zijn tevens op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik of misbruik van de middels deze site beschikbaar gestelde informatie en communicatiekanalen. Tenslotte behouden de beheerders van www.pesten.net zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te wijzigen.

Zie verder:
Verklaring van onafhankelijkheid
Privacy statement
Auteursrecht en copyright
webmaster@pesten.net


Laatst bijgewerkt d.d. 18-12-2020