Home Page

Icon   AFSPRAAK MET HET HOOFD VAN DE SCHOOL
Icon    E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Als gesprekken met de leerkracht niet tot een oplossing hebben geleid, ga dan het gesprek aan met het hoofd van de school. Verwijs in dat gesprek zowel naar de afspraken die met de betreffende leerkracht waren gemaakt en noem de termijn waarbinnen het pesten naar uw mening al had moeten worden beŽindigd. Als u van de gesprekken met de leerkracht een verslag heeft gemaakt, handig hiervan dan een kopie over aan het schoolhoofd. Ook hier is een goede voorbereiding op het te voeren gesprek belangrijk. Het is dus aan te raden weer een puntenlijst mee te nemen, eventueel aangevuld met nieuwe punten die mogelijk een rol zijn gaan spelen. Leg de situatie opnieuw uit en verbindt daaraan de eis, dat het pesten binnen enkele dagen tot hooguit een week afgelopen moet zijn. Het kan frustrerend zijn om het hele verhaal opnieuw te moeten vertellen, maar bedenk dat de betreffende persoon het verhaal voor het eerst van uw kant beluistert. Tot op dat moment heeft het schoolhoofd slechts de versie van de leerkracht gehoord. Die versie is mogelijke heel kort, en misschien wel verwoord op een manier die geen goed beeld geeft van de realiteit. Vraag naar een eventuele schriftelijke bevestiging van hetgeen het schoolhoofd u toezegt, maar houd er sterk rekening mee dat dit niet wordt gedaan, omdat scholen niet graag toegeven dat er problemen zijn, of zijn blijven liggen. Wacht vervolgens af wat er gebeurt. Mocht het pesten na verloop van de gestelde termijn niet voldoende opgehouden zijn, schrijf het schoolhoofd dan een brief waarin u laat weten dat u van plan bent om contact op te nemen met het bestuur van de school en/of de wethouder van onderwijs van de gemeente waaronder de school valt.


Terug


Laatst bijgewerkt d.d. 29-09-2020