Home Page

Icon   ERVARINGEN MET WEERBARSTIGE SCHOLEN
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Vader neemt het op tegen onverzettelijke school.
Een vader doet verslag van de verwikkelingen waarin hij terecht komt als hij het probeert op te nemen voor zijn gepeste zoon. De volstrekt onredelijke houding van deze als "degelijk" bekend staande school komt in dit relaas genadeloos aan het licht. Ondanks dat de school verzuimt iets aan het pestprobleem te doen, continu de feiten verdraait en de hele situatie juist actief doet verergeren, houdt de vader voet bij stuk. Zelfs hulp van hogere instanties blijkt onder de maat te zijn. Door de negatieve, onverzettelijke houding van de school worden de ouders min of meer gedwongen om een nieuwe school voor hun zoon te zoeken. Maar zelfs dat blijkt niet eenvoudig.


Een muur van onbegrip
Een moeder vertelt over haar dochter die op de basisschool niet behoorde tot de "favorieten" van haar juf en zodoende overal de schuld van kreeg, gepest werd, en nooit geloofd. Pas bij een emotioneel gesprek met de juf en het hoofd van de school kunnen de problemen niet meer ontkend worden en wordt er afgesproken dat de juf zal proberen het vertrouwen weer op te bouwen. Hier komt echter weinig van terecht. Uiteindelijk ziet ze zich gedwongen om haar dochter toch maar op een LOM school te plaatsen, alwaar haar achterstand ingelopen kan worden. Het is nu inmiddels allemaal veertien jaar geleden, maar haar dochter kampt nog steeds met sterke gevoelens van onzekerheid.


Terug