Home Page

Icon   FAQ
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Scholieren

Ik moet een werkstuk maken over pesten. Kunnen jullie mij informatie toesturen?
Wij worden regelmatig benaderd door scholieren en studenten die bezig zijn met een werkstuk of onderzoek over het onderwerp pesten. Vaak krijgen wij dan het verzoek of wij informatie toe willen sturen. Wij wijzen er bij deze op dat wij alle informatie die wij hebben al via deze website beschikbaar stellen en daarnaast geen informatie los aan je toezenden. Kijk dus op je gemak de website door en gebruik datgene waar je iets aan hebt. Je kunt ook via de homepage onder de link "Downloads" een bestand downloaden met daarin alle teksten van de website, zodat je alles rustig kunt doorlezen zonder op het Internet te hoeven zitten. Als je materiaal van de site gebruikt, vergeet dan niet om deze website (www.pesten.net; Hulpsite voor Slachtoffers van Pesten") als bron te vermelden. Succes met alle werkzaamheden!

Een vriendin van mij wordt erg gepest, maar ik weet niet hoe ik haar moet helpen. Wat kan ik doen?
Een tijdje terug plaatste iemand het volgende bericht op het message board van deze site:
"Mijn beste vriendin Rebecca werd ook gepest. Zij heeft er met niemand over gepraat. Dat had als gevolg dat ze na jaren lang gepest te zijn ZELFMOORD heeft gepleegd. dus ik raad iedereen aan als je ook maar een klein vermoeden hebt dat een vriend/vriendin van jou wordt gepest: DOE ER ALSJEBLIEFT IETS AAN. Het leven is voor hun een hel. Ze zien maar n uitweg..."
Ons advies is dus: het beste wat je voor je vriendin kunt doen is met haar praten. Laat haar voelen dat je het je aantrekt en dat je samen met haar naar een uitweg wil zoeken. Biedt haar de veiligheid die ze nodig heeft om haar grote verdriet aan iemand te uiten. Praat ook met haar als je niet direct een concrete oplossing weet; probeer tot haar door te laten dringen dat ze niet alleen is.


Ik wordt gepest en heb er behoefte aan om daar met anderen over te schrijven of te praten. Hoe pak ik dat aan?
In contact komen met andere (ex-)slachtoffers kan op verschillende manieren. Op deze site kan dat via de chatbox, het message board, of door je op een lijst te laten zetten zodat wij iemand voor je kunnen zoeken om mee in contact te treden. Veelal gaat dit via e-mail. Alles gaat natuurlijk anoniem, tenzij je zelf uitdrukkelijk anders verkiest.

Ik word gepest en van mijn gevoel van eigenwaarde is niets meer over. Wat moet ik doen?
Het herwinnen van je zelfvertrouwen en het opbouwen van je gevoel van eigenwaarde is een proces dat van heel wezenlijk belang is voor jouw leven. Het is ook een proces dat veel tijd en inspanning kost. Het is onmogelijk om hier even een kort, alles omvattend en volledig voor jou op maat gesneden antwoord te geven op een zo cruciale vraag; een vraag waar voor jou nu alles om draait. Heel in het kort komt het erop neer dat je een proces van bewustwording en zelfoverwinning moet ondergaan. Het is niet onmogelijk om dat voor een deel zelf te doen, maar het gaat eigenlijk altijd veel beter met goede steun van en/of begeleiding door bijvoorbeeld iemand die je dierbaar is, iemand die hetzelfde als jou heeft meegemaakt, en/of een professionele hulpverlener. Het belangrijkste hierin is dat je "jezelf beter leert kennen", en dat je nieuwe, betekenisvolle vriendschappen sluit of misschien bestaande vriendschappen verdiept. Jezelf beter leren kennen zou je bijvoorbeeld kunnen doen door een dagboek bij te gaan houden, waarin je alles opschrijft wat je voelt. Tenslotte zul je je er ook in moeten "trainen" om beter te leren omgaan met andermans oordeel over jou, en is het goed om regelmatig afleiding te zoeken in dingen die plezier en zelfvertrouwen geven. We willen over dit onderwerp nog een nieuwe rubriek gaan maken om er wat dieper op in te gaan.

Ik ben jarenlang gepest en om wat meer zelfvertrouwen en een sterker gevoel van eigenwaarde te krijgen ben ik op zoek naar een soort van training. Waar kan ik zoiets krijgen?
Het gebrek aan goede hulpverlening is typerend voor de pest-problematiek: de wereld van de hulpverlening is hier nog lang niet goed genoeg op ingespeeld. Ga er sowieso vanuit dat het tijd en inspanning kost om je zelfvertrouwen terug te winnen. Sommige deskundigen op het gebied van pesten adviseren om deel te nemen aan een verdedigingssport zoals judo. In vrijwel elke gemeente vind je tegenwoordig wel een vereniging waar je deze sport kunt beoefenen. Mocht je het liever zoeken bij praatgroepen, probeer dan eens om via onze chatbox in contact te komen met een lotgenoot.

Ik word gepest en ben erg depressief. Wat heeft het leven nog voor zin?
Allereerst: je bent niet de enige die zich dat op dit moment afvraagt. Veel mensen in de samenleving zijn, hoewel ze dit soms goed verborgen kunnen houden, depressief: jongens en meisjes, mannen en vrouwen, rijke en arme mensen, beroemde en niet-beroemde mensen. Maar als je gepest en vernederd bent, dan is depressiviteit extra zwaar. Als je rondloopt met het idee dat iedereen je stom vindt en je niet het gevoel hebt dat je je aan iemand kunt vasthouden, dan wordt het leven een eenzame, bittere en kleurloze ervaring. Het leven lijkt dan zinloos, maar vergeet niet dat er ook nog zoiets als een toekomst is; niet alleen maar een verleden. Is er dus een uitweg? Ja, er is een uitweg. Maar die uitweg vereist dat je dingen gaat proberen; dat je zelf gaat proberen verandering in je situatie te brengen. Juist als je depressief bent voel je je verlamd en krachteloos. Soms zul je jezelf moeten dwingen om iets te doen wat je eigenlijk niet ziet zitten. Hulp zoeken, met anderen praten over je problemen, proberen je eigen leven weer op te bouwen, risico's durven nemen. Je kunt er niet op gaan zitten wachten dat iemand anders je problemen voor jou op gaat lossen. Maar er is geen reden te denken dat het in je leven nooit meer goed zal komen. Jij kunt helemaal niet weten wat er in je leven nog allemaal voor je in het verschiet ligt, dus waarom zou je aannemen dat dit alleen maar ondraaglijk negatieve dingen zijn? Bedenk goed dat je nog jong bent, en dat er een leven kan zijn dat anders is dan het leven waarin je nu verstrikt zit. Het grootste deel van je leven ligt nog voor je. Hoe dat deel eruit gaat zien hoeft niet af te hangen van wat mensen jou ooit hebben aangedaan. Bedenk ook dat het bijzonder is dat je leeft. Voor je geboorte was je er nog niet; je bent een levend wezen op een planeet die groter is dan de plaats waar je woont en waar je naar school gaat. Kortom: probeer de situatie waar je in verkeert ook eens van een afstand te zien. Grijp dit leven aan om er wat van te maken en leef je leven niet alleen. Wat heb je eigenlijk te verliezen?

Waarom word juist ik gepest?
Dat weten we niet precies; uiteindelijk kan iedereen slachtoffer worden van pesten. Het hangt ook erg af van de normen die in een bepaalde groep gelden. Als je "anders" bent dan die dominante norm aangeeft, loop je een grotere kans om gepest te worden. Het kan te maken hebben met je huidskleur, met de kleding of andere uiterlijke kenmerken, met het feit dat je misschien wat gevoeliger, stiller en verlegener bent, met het feit dat je meer je eigen gang gaat, met een ander accent spreekt, of misschien wel dat je heel intelligent bent en/of goede cijfers haalt. Met al die eigenschappen die hierboven genoemd staan is op zich ook eigenlijk heel weinig mis, integendeel zelfs, maar pesters weten die waarde daar niet zo goed van in te schatten en gebruiken het om jou naar beneden te drukken en zichzelf omhoog te duwen.

Ik word gepest en ik denk dat dat vooral komt door mijn uiterlijk. Maar ik kan juist aan mijn uiterlijk niks veranderen; wat moet ik doen? Ten eerste moet je proberen erover praten met je ouders, een leerkracht en/of een vertrouwenspersoon op jouw school. Jouw pester heeft helemaal het recht niet om jou te pesten en moet tot de orde worden geroepen. Dat is niet altijd zo makkelijk, dus alleen met dit advies zul je niet uit de voeten kunnen. Maar vind je echt dat je moet veranderen omdat anderen druk op jou uitoefenen? Moet jij je in ongemakkelijke bochten wringen omdat iemand anders zich niet kan beheersen? Wie is hier eigenlijk degene die moet veranderen? En stel dat je de mogelijkheid had om je uiterlijk helemaal te veranderen naar je ideaalbeeld; zou dat dan echt een oplossing zijn? Wat je waarschijnlijk uiteindelijk cht wilt is dat je een soort van innerlijke vrede met jezelf bereikt.

Ik ben verschrikkelijk onzeker. De anderen zijn allemaal zo zeker. Hoe kan ik zelfverzekerder worden?
Aan de ene kant hoort onzekerheid een beetje bij de levensfase waarin je tussen kind zijn en volwassen zijn in zit. Je leven is in verandering, je gaat ineens heel aandachtig naar jezelf kijken, naar wat je zegt, wat je doet en hoe je eruit ziet, en het is soms moeilijk om je een houdig te geven. De meeste scholieren van zo ongeveer tussen de tien/twaalf en de zestien/achttien hebben hier last van. Op zich is het dus niks vreemds, maar natuurlijk wel vervelend. Voor het "zeker worden" geldt niet n vast recept, maar sommige dingen helpen wel, bijvoorbeeld:
  • Mensenkennis. Probeer te doorzien waarom sommige mensen vervelend tegen je doen. Vaak zijn ze zelf erg bang en onzeker, en proberen ze dat met negatief gedrag te overstemmen. Mensen die echt zelfverzekerd zijn hebben helemaal geen reden om anderen lastig te vallen.
  • Jezelf zijn. Als je probeert iemand anders te zijn dan degene die je eigenlijk van binnen voelt dat je bent, dan begeef je je op glad ijs. Vaak doen mensen dit om erbij te horen, om goedkeuring van anderen te krijgen. Maar echte waardering krijg je er niet door, en je maakt het jezelf gewoon erg moeilijk. Schaam je er niet voor om af te wijken van wat anderen doen en vinden. Durf onafhankelijk te zijn. Draag de kleren die bij je passen; ga met de mensen om bij wie je je op je gemak voelt, doe de dingen die je leuk vindt.
Ze zeggen steeds dat ik homo ben, maar dat ben ik helemaal niet. Hoe kan ik ze dat duidelijk maken?
Het heeft waarschijnlijk niet veel zin om te proberen om je pesters duidelijk te maken dat je geen homo bent. Ze proberen je te vernederen door je te bestempelen tot homo, en dat lukt hen blijkbaar doordat jijzelf het ook een vernedering zou vinden om homo te zijn. Maar los van het feit of jij het nou wel of niet bent, en los van het feit dat veel van jouw klasgenoten als de dood zijn voor alles wat met homoseksualiteit te maken heeft: is het nou eigenlijk echt zo'n schande om homo te zijn? Op jouw school (en op vele andere scholen) ligt dit onderwerp nogal gevoelig omdat de dominante groep daar ondanks alle sterke verhalen nogal onzeker is over het onderwerp seksualiteit en behoorlijk veel last heeft van homofobie. Met andere woorden: zij zijn net zo bang om homo gevonden te worden als jij. Door naar jou te wijzen wordt er niet naar henzelf gewezen. Maar naar schatting is zo'n drie vijf procent van de bevolking gewoon homo. Je probleem zou pas echt opgelost zijn als je tegen je pesters kon zeggen: "Al ws ik homo, dan nog zou ik me daar niet voor schamen." Er is voor de meeste scholieren veel lef voor nodig om dit te zeggen, maar tien tegen n dan jouw belagers dit jou niet na durven zeggen.

Ik ben homo en word daar erg mee gepest. Hoe kan ik hieraan ontsnappen?
Waarschijnlijk ben je het beste af door contact te zoeken bij leeftijdsgenoten die ook homo zijn en met dezelfde problemen zitten. Als homo ben je nog altijd bijna altijd een kind van hetero-ouders, en wordt je meestal niet voorbereid op wat je als homo in de maatschappij voor je kiezen kunt krijgen. De angst die anderen voor homoseksualiteit hebben is niet zomaar snel even te veranderen, maar jezelf accepteren en trots zijn op wie je bent is belangrijk voor je weerbaarheid. Vergeet ook even niet dat het volgens Artikel 1 van de grondwet gewoon verboden is dat mensen jou anders behandelen op grond van het feit dat je homo bent. We houden ons aanbevolen voor tips over goede websites waar homo's elkaar steunen.


<<<<