Home Page

Icon   THERAPIEňN EN THERAPEUTEN
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

pesten

Psychische problemen
Langdurig gepest worden brengt voor veel mensen grote psychische problemen met zich mee. Veel pestslachtoffers van alle leeftijden lijden elke dag zwaar onder onzekerheid, angst, verdriet, schaamte, minderwaardigheidsgevoelens en depressie. Het is niet verwonderlijk dat deze problemen een enigszins normaal en gelukkig leven in de weg staan. Vaak blijkt het vertellen van de eigen traumatische ervaringen aan mensen met begrip een goede eerste stap om een deel van de last af te leggen. Deze site zet zich er dan ook hard voor in om dat bijvoorbeeld via het messageboard, de chatboxen, de e-mail groep en persoonlijke e-mail correspondentie mensen blij elkaar te brengen voor onderlinge hulp.

Therapie
Veel slachtoffers hebben echter de behoefte om nog grondiger af te rekenen met het geleden leed en met de dagelijkse gevolgen daarvan, om de problemen voor eens en voor altijd achter zich te laten. We krijgen dan ook regelmatig de vraag of er geen goeie therapieŽn en therapeuten zijn waarbij men terecht kan. Ook krijgen we regelmatig klachten over de reguliere instellingen, die zich met pestslachtoffers blijkbaar vaak niet goed raad weten. Onze reactie luidt dan: goeie therapieŽn en therapeuten zijn er zeker, maar vťťl zijn het er niet en het is niet gemakkelijk om ze te vinden.

Wat handig zou zijn
Op zich ligt de oplossing voor dit probleem voor de hand: er moet gewoon een lijst van betrouwbare therapeuten die aan pestslachtoffers een goede behandeling kunnen bieden op deze site komen, inclusief de plaatsen en de tijden waar hun diensten worden aangeboden en de kosten die hieraan verbonden zijn.

Waarom we geen specifieke therapeuten kunnen aanbevelen
Zo nu en dan raadt een pestslachtoffer ons een therapeut aan, of biedt een therapeut ons zelf zijn of haar diensten aan. Het probleem is echter dat de beheerders van www.pesten.net zelf niet de kennis en de middelen hebben om een goed oordeel te geven over de kwaliteit van deze therapieŽn en therapeuten. Ook zou de kans groot zijn dat we veel goeie therapeuten over het hoofd zouden zien, gewoon omdat we niet van hun bestaan op de hoogte zijn. Omdat wij op onze site geen diensten met een lage kwaliteit aan willen bieden en ook niet onvolledig of partijdig willen zijn met onze informatie, hebben wij voorlopig helaas moeten besluiten om geen bekendheid te geven aan welke therapie of therapeut dan ook.

Vrijgevestigde psychotherapeuten (Nederland)
Wat u onder meer wťl zou kunnen doen, is zelf op zoek gaan naar een erkende, vrijgevestigde psychotherapeut. Op de website van de NVVP (Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten) kunt u zoeken naar een erkende vrijgevestigde therapeut in uw regio of woonplaats. U kunt anoniem opgeven of u op zoek bent naar een mannelijke of vrouwelijke therapeut, in welke leeftijdscategorie u valt en naar wat voor soort behandeling uw voorkeur uitgaat. Na een druk op de knop krijgt u een lijst gepresenteerd met daarop de namen van psychotherapeuten in uw regio, inclusief adres, telefoonnummer, de tijden van het telefonisch spreekuur en de lengte van eventuele wachttijden. Ook kunt u nagaan hoe het zit met de financiŽle kant van eventuele psychotherapie, met daarbij onder meer een overzicht van de mate waarin ziektekostenverzekeraars de therapie vergoeden.

Vrijgevestigde psychotherapeuten (Vlaanderen)
Voor Vlaanderen zijn we niet op de hoogte van ťťn specifieke website vergelijkbaar met de site waarnaar we hierboven voor Nederland naar verwijzen, maar wellicht kunt u de nodige informatie vinden via deze lijst van beroepsvereningingen. Mocht u op de hoogte zijn van een betere informatiebron over Vlaamse psychotherapeuten op het Internet, laat u het ons dan vooral even weten.

Toekomstige ontwikkelingen
Mochten zich interessante ontwikkelingen voordoen op het gebied van behandelingen voor pestslachtoffers, dan zullen wij hierover berichten op deze pagina.


pesten

Terug