Home Page

Icon  HOE HET VERLEDEN TE VERWERKEN
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Mensen die ooit gepest zijn, blijven hier vaak heel lang onder gebukt gaan; soms zelfs hun hele leven. De ingrijpende, negatieve ervaringen op een school, of op de werkvloer, maakt dat ze vaak meer teruggetrokken, depressief, angstig, wantrouwend, eenzaam en onzeker zijn. Al ligt de uiteindelijke oorzaak, het gepest worden, dan soms vele jaren terug, de uitwerking kan lang door blijven gaan. Een onderzoeker heeft de effecten van gepest worden zelfs wel eens vergeleken met de psychische stoornissen waarmee overlevenden van concentratiekampen te maken hebben.

De pesterijen die iemand heeft moeten ondergaan kunnen achteraf natuurlijk niet meer worden teruggedraaid. Het is nu eenmaal gebeurd, en de daders zijn vaak al lang uit het gezichtsveld verdwenen. In sommige landen, met name de Verenigde Staten, Groot-BrittanniŽ en de Scandinavische landen, dagen slachtoffers hun voormalige belagers soms voor de rechter en slagen ze er regelmatig in om grote schadevergoedingen los te krijgen. Hoewel geld natuurlijk geen oplossing biedt voor de psychische problemen, kan pesten aanzienlijke financiŽle schade toebrengen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van eventuele behandelingen van psychische en daarmee samenhangende lichamelijke klachten. Denk ook aan de misgelopen carriŤrekansen met de daarbij behorende inkomensderving. Maar los van de financiŽle schade weegt de psychische en lichamelijke schade natuurlijk veel zwaarder. Gebukt gaan onder angst en wantrouwen is heel zwaar, zeker in het geval je er ook nog helemaal alleen voorstaat. Maar wat kun je er eigenlijk aan doen? Is er een manier om te ontsnappen aan de negatieve spanningen?

Of er echt voor iedereen een goede uitweg is uit de nasleep van gepest worden, is niet zomaar even snel te beantwoorden. Verbetering van de situatie is doorgaans wel mogelijk, maar het gaat vaak om een intensief en langdurig proces. Hoe dit proces er exact uitziet, is voor iedereen weer anders. Maar er zijn methoden die voor veel mensen effect kunnen hebben. Zonder te willen claimen dat we niets overslaan, noemen we er hier een aantal.

  • Schrijf en praat over wat je ooit hebt meegemaakt, en nu nog steeds ondergaat. Schrijf en praat het van je af. Herinneringen en gevoelens in een dagboek opschrijven doet wonderen. Het is vaak een eerste stap om je verleden te verwerken: om er orde in te scheppen, het te doorzien en daarmee te proberen om het achter je te laten. Als je iemand hebt in je omgeving die je echt kunt vertrouwen, praat er dan over met die persoon. Hoewel je je daarbij moet realiseren je hiermee erg kwetsbaar op te stellen, geeft praten over pesten en de gevolgen ervan opluchting en kracht. Lees ook de verhalen van andere pestslachtoffers op deze site.


  • Als er echt niemand in je omgeving is met wie je het aandurft om over je problemen te praten, dan kun je twee dingen doen.


    1. Je kunt op zoek gaan naar professionele hulp. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan je huisarts, een psychiater of iemand van het RIAGG (Nederland). Het probleem is alleen dat ons uit praktijkgevallen is gebleken dat deze sector in veel gevallen nog niet goed, of zelfs zeer slecht, is ingespeeld op mensen die lijden onder de gevolgen van pesten. Je kķnt het treffen, maar professionele hulp kan door een gebrek aan deskundigheid en begrip ook uitlopen op een teleurstelling. De initiatiefnemers van deze website gaan proberen een lijst op te stellen van op het gebied van pesten gespecialiseerde hulpverleners, maar het is niet makkelijk om dit op een objectieve en uitputtende manier te doen.


    2. Je kunt ook op zoek gaan naar een lotgenoot; iemand dus die hetzelfde heeft meegemaakt als jij. Diegene heeft natuurlijk wat minder kennis op het gebied van behandelingswijzen en dergelijke, maar heeft vaak vele malen meer begrip voor wat je hebt meegemaakt, omdat deze persoon het zelf ook heeft moeten doorleven en vaak ook nog steeds met de gevolgen leeft. Onder meer omdat het verschijnsel pesten nog in de taboesfeer ligt, is het niet zo gemakkelijk om iemand te vinden die daarvoor openlijk durft uit te komen. Eťn van de mogelijkheden om tůch met iemand in contact te komen, is door je bij deze website op een lijst te laten zetten. Wij proberen dan iemand voor je te zoeken met wie je via e-mail over je ervaringen zou kunnen "praten". Het enige wat we van je hoeven te weten is of je een man of een vrouw bent, en je leeftijd. Daarnaast kun je, als je dat wilt, aangeven naar wat voor iemand je interesse uitgaat, en bijvoorbeeld ook of het pesten betrekking heeft op je schoolverleden of de werkvloer. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen met als titel: "Zet mij op de lijst", naar e-mail: hulp@pesten.net. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging. Deelname aan de lijst is natuurlijk strikt anoniem; lees ook eerste even de verdere tips en instructies hierover. Ook kun je natuurlijk altijd gebruik maken van het message board en de chatroom.

  • Naast het lezen en praten over je gevoelens en gedachten, is er, zo zal een goede hulpverlener je voorhouden, ook nog zoiets als "doen". Doordat je ooit gepest bent, is het heel goed mogelijk dat je jezelf allerlei vormen van defensief gedrag hebt aangeleerd; gedrag dat jouw geluk eigenlijk heel erg in de weg staat. Om je verder te verlossen van je verleden is het zaak om in dat gedrag verandering te brengen. Het is vaak eng en erg moeilijk om uit een gedragspatroon te stappen waar je, hoewel je er een hekel aan hebt, toch aan gewend en mee vergroeid bent geraakt. Vaak heeft het allemaal te maken met de omgang met andere mensen, of het nou bekende of onbekende mensen zijn, en met het nemen van allerlei initiatieven in de "buitenwereld", bijvoorbeeld in je werk, op het "zakelijke" vlak, of in je vrije tijd. Je eigen gedrag veranderen is iets dat met vallen en opstaan gaat, met steeds maar opnieuw proberen, met het nemen van initiatieven die je eigenlijk afschrikken, maar die bij goede afloop toch een groot gevoel van voldaanheid en zelfoverwinning geven. En vaak is er, als je er bij stilstaat, in zo'n geval niet eens echt zoiets als een "slechte afloop". Met andere woorden: van het zetten van stappen op een terrein waarmee je nog niet zo vertrouwd bent zul je zelden slechter af zijn. Je kunt altijd weer tot rust en op krachten komen in je eigen wereld; thuis en/of in je eigen gedachtenwereld. Het aanvatten van nieuwe dingen in het leven is soms bedreigend. Maar vooral als het na herhaaldelijke pogingen lukt, is het ook een heel spannende, interessante en bevrijdende manier van leven.

    Van onze kant zullen we alles doen wat binnen ons bereik ligt om slachtoffers van pesten tot steun te zijn bij het bewandelen van de hierboven beschreven wegen.


Terug