Home Page

Icon   KOSTEN VAN MOBBING
Icon    E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Kosten van mobbing

fl. 30 000,00 tot fl. 100 000,00 per geval per jaar:

 • Kosten verzuim slachtoffer
 • Achterblijvende prestaties afdeling
 • Werktijd leidinggevenden en personeelsafdelingen
Gemiddelde kosten per slachtoffer per jaar: fl. 65 000,00

Totaal aantal slachtoffer per jaar: 250 000

Totaalbedrag: fl. 1.625.000.000

Deze schadepost is echter vele malen groter door:
 • Slecht bedrijfsklimaat
 • Minder motivatie onder het personeel
 • Stijgende productiekosten door:
  slechtere productkwaliteit;
  geringere arbeidsproductiviteit;
  minder zorg voor de productiemiddelen;
 • Stijging indirecte loonkosten door:
  beperkte inzetbaarheid personeel;
  kosten door verzuim;
  geringere flexibilteit personeel ten aanzien van veranderingen en innovaties;
  meer fluctuaties personeelsbestand door opzeggingen;
Kostenfactor motivatie

Voorwaarden voor innovatie en succes:
 • Kwaliteit;
 • Betrokkenheid;
 • Motivatie;
 • Creativiteit van personeel;
Kostenfactor productkwaliteit

Gevolgen slecht bedrijfsklimaat:
 • Concentratiestoornissen;
 • Meer fouten;
 • Actief sabotagegedrag;
 • Passief en defensief gedrag;
Kostenfactor onderhoud van productiemiddelen
 • Opzettelijke sabotage-acties;
 • Meer diefstal;
 • Malversaties;
Kostenfactor inzetbaarheid personeel
 • Eigen positie veilig stellen;
 • Zich niet (meer) verantwoordelijk voelen;
Kostenfactor verzuim

In Duitsland:
 • Directe kosten: vier miljard per jaar;
 • Indirecte kosten: onder andere het inwerken van invallers: 70-100 procent;
 • Explosieve toename psychosomatische ziekten;
Kostenfactor flexibiliteit personeel
 • Mensen in stress-situaties zijn niet meer in staat iets nieuws te leren en dit spontaan in praktijk te brengen;
Kostenfactor opzegging
 • Aantrekken van nieuw personeel;
 • Inwerkperiode;
 • Imagoverlies;
Kostenfactor slachtoffer

Mobbing leidt voor het slachtoffer bijna altijd tot:
 • Maagklachten;
 • Slaapproblemen;
 • Neerslachtigheid;
 • Darmproblemen;
 • Depressies;
 • Agressie (ook tegen zichzelf);
 • Medicijn- en alcoholgebruik;
 • Overwegingen of pogingen tot zelfdoding;


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit: H. Leymann, Mobbing, Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann. Reinbek bei Hamburg: Ro-wohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1993.

Drs. B. van der Meer
APS/Edukern, Utrecht


<<<<webmaster@pesten.net